Sundhetzens spegel: uthi hwilken man beskodar sundhetzens natur, förnämste orsakerne til alla siukdomar, som sundheten förstöra pläga ; såsom och the medles rätta bruk hwarigenom hon för them befrijat, til thet bestämda målet kan underhållen warda ...

Framsida
Tryckt aff Joh. G. Eberdt, 1686 - 376 sidor
 

Utvalda sidor

Vanliga ord och fraser

Bibliografisk information