Sidor som bilder
PDF
ePub

And God said, Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night; and let them be for signs, and for seasons, and for days, and years; and let them be for lights in the firmament of heaven, to give light upon

the earth: and it was so. And God made two great lights; the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night: he made the stars also. And God set them in the firmament of the heaven, to give light upon the earth, and to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness; and God saw that good. And the evening and the morning were the fourth day.

And God said, Let the waters bring forth abundantly, the moving creature that hath life, and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven. And God created great whales, and every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly, after their kind, and every winged fowl after his kind : and God saw that it was good. And God blessed them, saying, Be fruitful, and multiply, and fill the waters in the seas: and let fowls multiply in the earth. And the evening and the morning were the fifth day.

And God said, Let the earth bring forth the live ing creature after his kind, cattle, and creeping thing, and beast of the earth after his kind: and it was so. And God made the beast of the earth after his kind, and cattle after their kind, and every thing that creepeth upon the earth after his kind : and God saw that it was good.

And God said, Let us make man in our image, after our likeness; and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in his own image; in the image of God created he him; male and female created he them. And God

jad; 7 A dub4t Dla ruju, Bjoo #6 correac, 7 méuDV310, 7 ljonald an talari, 7 cyrjó fújb é ; 7 bjoo cigernur agrib ór cj0ii érg na fáge, 7 ár cjon eúnlají a najdéir, 1 or com a mile njo convier 4 an ctalari).

Ugus a dubýt Día, Feuc, čug mé osb gaė xle Ixb bein riol, ba bfxl 4 drym na talman, 7 gać wile cran, ay a bfuil torad cpojí do bejr riol; bajo pé ya bjad dib. Ugur da gać bejięc 4 an ttalan, 70a gac oun sa najver, 7 04 gac aojijo jyamur 4 an ttalar, añ a bpril ayam, čug me zac yle lxb glar m4 bjad: 400 bj m4 #n. Elgur co74c Día gać sójījö da noé4na sé, 7, féuć, do bj go rómajt. Hgur do bud é an nájy n an maoin an seired la.

Map #1 do crjoċnyggd na nerijda 1 an talari), 7a plúağ ule. Ugur sisa reacomad la infoćnnig Dia ob4 moc do mie ré; y do cornxg sé 4 an recomas la o nob4 kle noc do rõe se. Bgur bęñajo Dha-an rgėdijas la, 700 naorvig é ; 00 brij gurab an do rgvin sé da yle.ob4 noč do crucAjo Día 7 60 rõe ré.

U riad so gojnelaig na 'vemba 7 ta talınan a nus do cručajjed jad, añra ló an 4 cručajo an -Ligerina Dia an talari na ngrinda, agus gac planda don mac4e sul do bí sé aðra talan, 7 gać vale lxb don vijačke pvil 4 par rí ; oir ni tug an Ergerna Dia ferown 4 an ttalan, 7 ni najbowe do řaðrireocad antalann. Uė do cuajo ceó súas ón dualari, 7 opluc agajo na talriam vle.

Agus cum an Lierna Dia an duine do luajeręd na talman, 7 réjo añ a pollamb anal na bgia; 7 tapic an duye cum bejė nanam beo.

Agyr planový an Lierna Dia 34d19 taoli poir a Neden; y cyip sé an dyne do cum pé a7 fiy. Ugur ar an ttalari do čug Ligorna Dia 4 gać xle cnan fas yoć istatuginać don trøl, 7 ir rajo cum bío; craz na bgia m4 an ccéudna a lap an 34011, 7 cran feira marcara 7 vlc.

blessed them; and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it; and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth.

And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in the which is the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for meat. And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to every thing that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat: and it was so. And God saw every thing that he had made; and, behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day.

Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them. And, en the seventh day, God ended his work which he had made; and he rested on the seventh day from all his work which he had made. And God blessed the seventh day, and sanctified it; because that in it he had rested from all his work which God created and made.

These are the generations of the heavens and of the earth when they were created, in the day that the Lord God made the earth and the heavens, and every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew; for the Lord God had not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the ground. But there went up a mist from the earth, and watered the whole face of the ground.

And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.

And the Lord God planted a garden eastward in Eden; and there he put the man whom he had formed. And out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food; the tree ef life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil.

Ugur glac an Ligerna Dia an duine, 1 exp a ng4d1n Edey é da derúžað 7 da cuidać. Ugur 5410 A1) Aperta ĐÍA boy owne, A5 A5, Do corad gao vile crai aisa 154011 fedvj tu djece go ráor; Uċ do įran fera majcera 7 ylc, ní jorajo tú de fin; oir añsa ló a nosa tú de eugfa tú go deu.

Ugus do rad an Lugerna Día, Rij majc an ovne beji yaon4; déuna mé cungnar oó bjar joinċúbajo dó. Agus as a ttalain do cum au Liberna Dia a nyle bejięc an mačje, 7 gać xle éum a najdéjr, tug lejr cum Usajri jad da féuċyn cred do GoinfED sé sjob : 7 318 bé do join Höain do vile crétújr beo, a ré #y dob aym dó. Egus join Hoari anmaña do prile ajrnéjr, 7 Déuny a najdéin; 7 do pyle bejčec an rac4e : ac Davam ni Frjc cungyam jomcubro 8o.

Agus čug an Ligeroa Día coolao triom do extim 4 Avari), agus codvil sé : agus žlac sé aon dasnajb, agus Grujo sé a yfeó;l a nájt ho: agus an tasna, do bgy an Iijerna Dia as an duine, do cum sé bey de, 7 čug ré cum an drinje 1. 3lgur,a dub4t Uvari), anor ir chapm po dom čya rivibre, agus fejl oo mfeójl: goinfiğer ben 01, do čjon girab as an bfgji do benad j. Ujme 9 fúigrid an fer at4 7 a maca, 7. congól vis da riyaól; béo vya yaójn geól. Agus do bad4 apikon lomyoco, an fer 7 å1ügy, 7 ní rájb nappe ora.

Unoir bí a načajr yime ni buổ celgviöe na aon bejięc san mache dayderna an Iišgria Dja. Ugus a dubet ri risan myaój, U ned, go youbyt Dia, 21 jostao da gac aon cras sa mgairdjy? Agus a bubat an ben ir a naca prie, Fédma od jice do corad crañ an ġarrojn; Uė do torad an įrojí atá a lap 41) šajrdjy, a dub4t Dja, josa rib de rúd, 7 mj benfajö rir, begla go bf vijead 6 bar. Agus a Subat a nac4 y me mir an mnaó, 21 bfrgch bar go dein : 01il atá a fior

And the Lord God took the man, and put him into the garden of Eden, to dress it, and to keep it. And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat; but of the tree of knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it; for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die.

And the Lord God said, It is not good that the man should be alone; I will make him an help meet for him. And out of the ground the Lord God formed every beast of the field, and every fowl of the air, and brought them unto Adam to see what he would call them: and whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. And Adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air, to every beast of the field: but for Adam there was not found an help meet for him.

And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept: and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof: and the rib, which the Lord God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man. And Adam said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh: she shall be called Woman, because she was taken out of man. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife; and they shall be one flesh. And they were both naked, the man and his wife, and they were not ashamed. Now the serpent was more subtle than

any

beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden; but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest

ye

die. And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die: for God doth

« FöregåendeFortsätt »