Sidor som bilder
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Then andra sorge-pust som hiertat sinnen rörer:

Att man pâminner sigh och grant til minnes föhrer,
Hur7 vânligh, from och gladh then vännen altidh var,
Och lyste i dessV huuss, som eld i lampan klar.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Hans nädh allena fast hon blijr föruthan ända,

När man af trone reen anammar then tilhanda,
S5. och hans helga budh behäll’m i hiertatz sool,
Han haar i himleu satt -dess säte och dess stool:

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »