Sidor som bilder
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Herr assessoren och hans kärste the betrachte _
Fast bättre thetta ständ än som then ungkarl knappa,
Om alle ungkarlar the skulle vara sà,
Носа jungfrur i föracht the visslig kumme сё.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Den tred’ añ' hiertat from, och haft-er ingen galla,

Den lierde seer hvast nth och herrskar öfver alla. Den fempte sqallrar hôgt och ingen tunga haar Den siette lijfvet sitt för ungar sijn ey spaar.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »