Sidor som bilder
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Handvärkaren han med sin godh gesell arbetar

Och födan sin эй rund bland svett och möda leetar,
Och borgaren han skal pâ râkning achtning gee,
Si frampt olyckan ey aff honom görer spee.

En handelsman han haar med handeln sin at göra,
Hvad som tagz nth och inn til bookz med pennen föra,
Han crediterar nth hvad han i boden haar,
Sâ seer han at hans stând sin männ och tillväxt taar.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

GABRIEL TUDERUS.I

« FöregåendeFortsätt »