Sidor som bilder
PDF

I godh lagh hon ställer, hvad даны, Alt hvad henne förefäller.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

10. När bonden ey för värmen heta Nu mehra stort orkar arbeta, I skugan han qväder, sigh gläder

[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

15.

Borgaren i Staden then дуга,
Som huus läter leya för hyra.,
Han brnkar stor'handel och wandel,

Söker sin prnfjt. '

. Medh stoor Bijt i

Löper hijt och tijt

Kring om landet vidt, Doch i alt han biter och slijter, Bonden han allena tillijter.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Öfver thet som hânder the bönder, lSom kallas Göter och Vânder.

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
« FöregåendeFortsätt »