Sidor som bilder
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

7. . Mord skeer i städer och pa’. leed f Pâ gammalt folk och unga, Om icke genom väpnat hand, v Sker thet genom falsk tanga.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Nychterhets skänck var honom kär,
Vällust lät han bortfara.
Gifmildhet. dygd var honom när,
Guld mände han ey spara.
Vakning har han tagit i acht,
Der igenom mycket godt bracht
Sigh och rijket till fromma.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »