Sidor som bilder
PDF
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Mcd lek uti dante.
Веда jolen hoppar,

A mustiga droppar

Gör lustiga kroppar. Flicka, qvick å ung, Kan du bättre så sjung, Jag å gammal å tung.

[ocr errors][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »