Sidor som bilder
PDF

Sid. 334. Den efter lektnr Gabr. Lagus omnämnda grafskrifler öfver presidenten E. J. Счет: lärer nu vara alldeles förkommen och icke ens finnas på Helsingfors bibliotek. Deremot skall der finnas åtskilliga tillfällighetsdikter, som jag icke varit i tillfälle att här intaga.

Sid. 445 står Carl Risell läs: Johan Risell.

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

— CXLIII . . . .
—— —- CXIJV . . . .

— — CXLV . . . .

—- —— - CXLVII . . .

Een christelig Julefrôgd . . . ...........
AH Hinbi epistel XIX: 25-27 ........ . .
Alf Hiobi epislel I: 12 ....... . ..... . .
Betrachlelse 0m erigheten .............
Ett. mnrgonoñ'er ...................
Een aflon-prîjs ....... . ...........
Jesu meine Freude .................
........ о . Д ...... . .......
Propositinn dä styrmanskaper droge up kon.
Carl XI ....................
.Uppä kon. Carl Xlzs conterfey ..........
Uppâ kon. Carl XII:s conterfey .........
Sangs pä firman 1689 ...............
'Frögdethnn pâ kon. Carl Xllzs segerfest 1704 .
*Om landtlefvernes beröm .............
*Chlnrattes betânckiande öfver alla tinge obestän-
dighet ......................
*МугйШв svar uppâ delsamma ..........
*СЫогацев beröm ..................
*Ашог är icke blind.I men snarare dôf ......
*Myrtillis klagan öfver'Rosettes bortresa .....
*Till Rosette .....................
*Uppâ Rnsetles conterfey ..............
Orpheus och Euridice ....... . ........
*Veneris Aprilresa ...... ь ......... . .
*Cupido inter nautas ................
Till Назван Wattrang och Cathar. von Rosenfelt. .
— von Heinen och Eva Stina von Онега . . .
AVid rädman Schlyters bröllop ...........
Till Carl Rosenstrôm och Barbara von Otlers .

[ocr errors]
[ocr errors]

147-
148~
150.
152.
154.
156.
157.
157.
158.
169-
161.
163.
170.
171.
171.
173.
175.
176.
178.

180.
182.
182.
183.
|85.
187.

190.
191.
192.
194.
196.
198.
199.
200.
201.
206.
210.
212.
214.
216.

[ocr errors][merged small]

lllllllll

.............

Charlotta von Nummers död . . . ...... Jacob von Rosenfelts död

Philip Reimer von Rosenfelts död . . . . . David Ehrensu'ahls död ........... . Gabriel Hilletans dôd ............. *Anders Hommans död ............ Robert Törners dôd .............. Gustaf Holmströms dôd ............

Betraktelse om döden ............... vHymnus ellar lâfsäng. Cereris .......... Verköös slotteröl ..........

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Svar pä Sam. Lychovii complimentsskrift . . . . Till Israel Holmströln ............... Fabler ....................... . Lofdicht öfver Stockholms stad ..........

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Trefaldig ordastrid . . ........ . . . . . . . Üfver enkefru Christina Maria von Brobergen, född von Schantz ...............

[merged small][ocr errors]

Förord af ntgifvaren ............... . Handelns beröm ................... Patriarchen Josephs politie ........ . . . .

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »