Sidor som bilder
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

The edle starke diur, stormächtig leyon grymma,

Betyd’ ett karla-modh the ringa ting undrymma,
Och sâlla sigh til en högt folck i verlden fram,
Sä kommer man förvist til dygdemâhlet ann.

[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

Om icke himmelens stoor ogunst vi befruchta,

Sâ skulle mäugen sigh i sorgh ey läta tuchta,
Ja, mâugen hielte starck haar sorgen där til bracht.
Att han lell giort emot thet Gnd sielf hafver sagt.

[ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »