Sidor som bilder
PDF
ePub
[ocr errors]

SAMLADE

VITTERHETSARBETEN

AF

SVENSKA FÖRFATTARE

FRÅN STJERNHJELM TILL DALIN.

EFTER ORIGINALUPPLAGOR OCH HANDSKRIFTER UTGIFNA

AF

P. HANSELLI.

SEXTONDE DELEN.

SAMUEL WASTHUS, GABR, TUDERYS, W. von ROSENFELDT,
LARS STJERNİLD, 'Diur. 'GRANATENFLYCHT, DANIEL ACHRE-
LIUS, JOHAN RISEL, IARS :SALMIUS vch Olof CARELIUS.

UPSALA,
TRYCKTA HOS P. HANSELLI

1873.

[merged small][ocr errors][merged small]
« FöregåendeFortsätt »