Sidor som bilder
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

A NEW AND GENERAL

BIOGRAPHICAL

DICTIONARY.

1798.

VOL. v.

« FöregåendeFortsätt »