Sidor som bilder
PDF
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]

Min landtförvandtskap, Götha länder och Daal,
Thetta til valete hafva skal, '
Añ' thenna theras landzman ringa,

Som beder Gudh them alla välsignar,

Them och thess vördnad här medh önskas

Til Gudz loff evigt groo och grönskas.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Incipium vel oratio ватта.
О Gudh signe väl then ringe sin lärjungel

[ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »