Sidor som bilder
PDF
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

SCENA ll. Epicuria, Heeastus, Panocnus.

Epicuria.

Min man, hvad skal iagh uthe hoos tigh
Och läta solen nu bränna migh?

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »