Sidor som bilder
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Rât som een from lekedoms lilium
Allom kiändh rosenblom,
Nähr Paris kom, hon tânkte sigh om,
Honom âlskade, Helena het hon;
I samma stund utan laster och fundh
Баб hon sigh honom aff hiärtans grundh.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »