Sidor som bilder
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small]

Медь pijlar, skieckter och brinnande lâga,
Medh bogar belastat samt annat mehr,
Frackla Cupido it skiep och segla
Frâu Sverige til Tyskland med got mancer,
Förty han ville sin hiertans liiär
Uptännda hvarannan till stort begär
Aff kiärlek här.

2.

Jagh stodh och tânckte at ingen gudinna
Ey heller Apollo med nogon ting
Kunde läkedom mot min plziga ünna,
Fastän han sökte all verlden omkring,
Men thenna skalken, Cupido leed,
Talte till mig, iu meer och meer
Sigh vänlig beteer.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »