Sidor som bilder
PDF
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small]

Jagh veet een ört, sâ dägeligh och skiön,
Hoon ständar i lunden fnger och sä grön,
Alt för then vinteren kall,
Skyler hon sin bladh all;
Hennes dygder är margfalleligh,
För andra är hon dägeligb,
Hvarföre älskas hon af migh.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »