Sidor som bilder
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Hoon drogh honom i minne,
Thet han tilförne hadhe sagdt,
Och straß'ade han51hârda sinne,
Han skulle therpâ giffva akt.
Hoon ville holla thet fast,

Han henne skulle troloffva

Och baffva uthan last.

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][graphic][ocr errors][merged small]

Ach, är thet tin troo och ähra,
Som tu haar loffvat migh,

At ingen oss skulle skilia
Uthan döden visserlig.

Vee migh then tijd och stund,
Som iagh blef ей bedragen
Utliaif tin falskn mund.

[ocr errors][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »