Sidor som bilder
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

En hellsam kropp dârhos, e Gnd, mig vilt beskära,

Och att densamma lag använder till tin ähra,
Till kung och landsens tienst, till mina venners lag,
Till egit gagn och roo, till alles välbehag.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Och medau man ey kan här uthan omgâng lefva,

Si lätt mig vänuer fä, som elfter sanuing strefva,
Som bruka redligheet, och ey med falskheet far,
Af dem 1 moot och med, man största fegnan har.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

När sinnen tuga af, och kraffterna blij svaga,

Och alt sig skickar om ett afsked till att taga
Frân denna usla värld, gif, Herre, att iag mând
Till sidsta ögneblick beholla mit förständ.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »