Sidor som bilder
PDF

Lars Wivallius.

Een stoor tortur: een âdell figur ......... ,‚ 2-115.

Aff nordan strandh, aff Svea landh ........ „ 249.

Ach migh, som nu skall vandra ....... ' . „ 252.

Christ gili' migh at uthsiunga ........... „ 256.

Ach Маги, ш alla krigsmäns Gudh ....... „ '264.

Gierna thet skier, fast man är vredh ...... „ 267.

Mädhan iagh bedrötïvat lefver ........... „ 171.

Jämmer stoor uthi mig boor ........... „ 273.

Svanen pläghar sinngha medh ynkelígan thoon . „ 276.

Jagh hörde fogell nechtergal ........... ‚‚ 282.

Ach vee, ach vec, min iemmer stoor ...... „ 287.

O, högste Gudh och herre boldh ........ ‚‚ 290.

Roopa til Gudh, min siel, medh Hijth ...... „ 293.

Herre Jesu Christ, Gudh fadher och son . t . . „ 295.

Frögda tigh tu Christi brudh ........... „ 397.

Til tìgh ай hiärtans grundhe ........... „ 299.

O, Herre frels migh och döm min sak ..... „ 301.

Ach Herre, min Gudh, hur ähr mina fiender mänga ‚‚ 303.

VSäsom efïter vatnet kalla hiorten skrijar . . ,‚ 306.

Lärkians sängh ähr icke längh, nähr storm „ 309.

Vahrer nu gladh, min ñender all ......... „ 313.

Min Gudh tu mig benäda for all ........ ‚, 318.

Klaghe~vijsor ôfver kon. Gustaf Adolphs hâdanfärd „ 321.

Klagevijsor öfver thenna torra. och kalla vâhr . „ 329.

Wivallij väcktares första sängh .......... , 334.

Epitaphinm L. Wivallii a semet ipse compositum „ 344.

Johan Gabr. v. Beijer.

Förord af ntgifvaren ............. ' . . „ 353.

En andelig säng och dagl. bön till Gud . . . . „ 355.

Om eusligheten. Sonnett ........... . . „ 359.

Om hoñet'naden. Sonnett ............. „ 360./

Opps’. printz Carls första björnjagt ........ ,‚ 361.

Ofver Carl XII. Sonnett ............. „ 362.

Inscription pâ the stycken, som ......... „ 363.

Ófver Carl XII ................... ,‚ 364.

Uppâ den lyckliga passagen öfver Dünestrôm . „ 368.

Uber d. Wiedereinreumung d. Dunemunde Schantz „ 371.

[graphic]
« FöregåendeFortsätt »