Sidor som bilder
PDF
ePub
[graphic][subsumed][ocr errors]
[graphic]
[merged small][graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][merged small]

EVERT JANSEN WENDELL

(CLASS OF 1882) OF NEW YORK

...

1918

« FöregåendeFortsätt »