Sidor som bilder
PDF
ePub

Our Daily Fare. The Journal published during the Fair of the

U. S. Sanitary Commission at Philadelphia in June 1864. No. 1–13.

(June 8-September 11.) (Philadelphia', 1864.) 40. Met afbeeldingen. History of the Brooklyn and Long Island Fair. February 22, 1864.

Prepared and published by authority of the Executive Committee.

Brooklyn, 1864. 80. Met plans. A Record of the Metropolitan Fair in aid of the United States

Sanitary Commission, held at New York, in April, 1864. With

photographs. New York, 1867. 80. Weekblad van het Paleis voor Volksvlijt. (Uitgegeven bij gelegen

heid der) Algemeene Tentoonstelling van Nederlandsche Nijverheid en Kunst in 1866, door P. H. WITKAMP. Amsterdam, 1866. 16

Nommers fol. Met afbeeldingen en plaat. O. BLANCK, Die Scandinavische Industrie-Ausstellung zu Stockholm

im Sommer 1866. Stockholm u. Leipzig. (1867.) 8o. E Exposition Universelle de 1867, à Paris. Rapports des

délégations ouvrières, contenant: L'origine et l'histoire des diverses professions; l'appréciation des objets exposés; la comparaison des arts et des industries en France et à l'étranger; l'exposé des voeux et besoins de la classe laborieuse, et l'ensemble des considérations sociales intéressant les ouvriers. Ouvrage comprenant 100 Rapports, rédigés par 315 délégués ouvriers nommés au suffrage universel, illustré de 1100 vignettes et publié avec les fonds d'une souscription publique par les soins de la Commission d'encouragement. Publication dirigée par A. DESVERNAY. Paris,

(1868.) 3 din. 40. Algemeene Catalogus der Internationale Tentoonstelling van

Voorwerpen voor de huishouding en het bedrijf van den Hand'werksman. Amsterdam, 1869. Tweede druk. Amsterdam.-(1869.) 80. II. Oeconomische Wetenschappen in het bijzonder 1).

[blocks in formation]

C. DE GROOT, Overzigt van de voornaamste proeven omtrent Mijn

ontginning, sedert een tiental jaren in Ned.-Indië genomen. (Batavia,) 1863. 80. Met Vervolg. 2 stkn. Met kaart van het eiland Bangka, behoorende tot het Vervolg. Overgedrukt uit het Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië. Dl.

26 en 28. Annual Report of the Superintendent of the Orondaga Salt

Springs. Albany, 1859. 80. S. BLEEKRODE, De IJzerslakken in Nederland en de IJzerbereiding in vroegeren tijd. Amsterdam. (1858.) 80. Met pltn. en kaart.

Overdruk uit het tijdschrift: de Volksvlijt, 1858. B. J. TIDEMAN, IJzer en Staal. Eene beschrijving van de wijzen,

waarop men IJzer en Staal wint uit de Ertsen, zuivert en verwerkt; met aanwijzingen voor het keuren of beoordeelen van het metaal in ruwen of bewerkten toestand. Met 30 pltn. Schoonhoven, 1868. 80.

B. LANDHUISHOUDKUNDE (OECONOMIE) >).

a. Algemeene werken.

(Algemeene beschouwingen; Onderwijs; Geschiedenis en Statistiek.)

H. SCHUBARTH, Vorschläge zur Verbesserung der Landwirthschaft

mit besonderer Rücksicht auf Sachsen. Dresden und Leipzig, 1835. 80.

(M. v. L.) (J. VAN KONIJNENBURG Cz.,) Land-ontginning, een middel tot

wering der armoede. Uitgegeven door de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen. Leiden, 1850. 80.

1) De opneming van de boeken, in bruikleen ontvangen van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, Afdeeling Amsterdam, en tot de hier gecatalogiseerde Afdee| ling behoorende, noopte tot eenige afwijking van het bibliographische systeem, in den Catalogus bij deze Afdeeling gevolgd. 2 Over Landmeetkunde zie men de Afd. Wiskundige Aardrijkskunde (Wisk. III. E. b), J. G. ELSNER, Die Bildung des Landwirthes in der weitesten Be

deutung. Stuttgart und Tübingen, 1838. 80. (M. v. L.) L. Gossin, L'Enseignement agricole appliqué à l’Instruction primaire et à l’Instruction secondaire. Paris, 1867. 80.

Extrait du Journal des Villes et des Campagnes (1867). H. C. VAN Hall, De Landbouwkundige School te Groningen, in

haren oorsprong en tegenwoordige inrigting geschetst. Gron., 1844. 80.

(M. v. L.) W. C. H. STARING, Verslag over de Landhuishoudkundige School

te Groningen en het Landbouwonderwijs in naburige Rijken. Uitgegeven op last van den Minister van Binnenlandsche Zaken.

Gravenhage, 1861. roy. 80.

Staat van den Landbouw in het Koningrijk (Holland) der

Nederlanden, opgemaakt door J. Kops, gedurende 1806, 8, 15—18, 22, 25, 26. Met Beredeneerd Alg. Register over de jaren 1814–28.

's Gravenh. en Brussel, 1806——32. 9 stka. 80. (M. v. L.) Staat van den Landbouw en der Landhuishouding en der

zelver onderscheidene takken, in de prov. Groningen, in den jare 1818. Gron., 1821. 80.

(M. v. L. Verslag van den Landbouw in Nederland, over 1855–62. 's Gra

venhage, 1857—64. 7 dln. 80. C. A. BERGSMA, De Vlaamsche Landbouw, volgens van Aelbroeck

en van Lichtervelde. Utrecht, 1845. Met pltn. (M. v. L.) CHR. ED. LANGETHAL, Geschichte der teutschen Landwirthschaft. Jena, 1847-50. Buch I, II. 3 stkn. 80.

(M. v. L.) L. A. J. W. Baron Sloet, Overzigt van den Landbouw in Duitsch

land, van de vroegste tijden tot in het midden der negende eeuw. Arnhem, 1851. 80.

(M. v. L.) Niet in den handel. K. GÖRIZ, Beiträge zur Kenntniss der Württembergischen Land

wirthschaft. Stuttgart und Tübingen, 1841. 80. (M. v. L.) Darstellung der Landwirthschaft Grossbritanniens in ihrem ge

genwärt. Züstande. Nach dem Engl. bearb. von A. G. SCHWEITZER. Leipzig, 1838-40. 2 Bde. 4 stkn. 80. Met houtsneden. (M. v. L.)

b. Handboeken en Woordenboeken.

(Algemeene; met betrekking op bijzondere landen.)

..

C. HERESBACH, Rei rusticae 11. IV. universam agriculturae dis

ciplinam continentes (Ed. 2a). Spirae, 1595. 80. (H. B.) R. W. DICKSON, Practical Agriculture; or a complete System of modern Husbandry; with the methods of planting and the mana

gement of Live stock. London, 1805. 2 vol. 40. Met pltn. (M. v. L.) R. W. DICKSON, A. Grammar of the first principles of Agriculture. London, 1810. 120. Met pltn.

(M. v. L.) H. PONSE, Leerboek over den Landbouw, in zamenspraken. Leyden, 1810. 3 stkn. kl. 80.

(M. v. L.) Onderrigting voor den Land- en Tuinman, bij wijze van, brieven. Groningen en Heerenveen, 1821. 80.

(M. v. L.) W. COBBETT, Cottage Economy: containing information relative to

the brewing of beer, making of bread, keeping of cows etc. New ed. London, 1823. 80.

(M. v. L.) J. C. LOUDON, A Manual of Cottage Gardening, Husbandry and Architecture. London, 1830. 80.

(M. v. L.) J. G. ELSNER, Hand- und Hülfsbuch für den kleinen Gutsbesitzer

und Landmann. Stuttgart und Tübingen, 1834. 80. (M. v. L.) Das Ganze der Landwirthschaft theoretisch und praktisch dar

gestellt von einem ökonomischen Vereine. Herausgegeben von F. KIRCHHOF. Leipzig, 1834 - 36. 20 Hfte. 4 bdn. 80. (M. v. L.) (W. BLAND,) Grundsätze des Ackerbaues, aus dem Engl., v. Chr.

Freiherr von HAMMERSTEIN. Lüneburg, 1836. 80. (M. v. L.) F. KIRCHHOF, Die wichtigsten Gesetze und Grundregeln des Ackerbaues. Leipzig, 1836. 80.

(M. v. L.) W. W. ECKERLE, Landwirthschaftlicher Katechismus oder Grundsätze der praktischen Landwirthschaft. Rastatt, 1837. 120.

(M. v. L.) G. H. SCHNEE, Lehrbuch des Ackerbaues und der Viehzucht für

Landschulen. 3e Aufl. Herausgegeben von F. KIRCHHOF. Halle, 1838. 80.

(M. v. L.) H. F. DRASDO, Handbuch der Landwirthschaft, oder Inbegriff der Grundwahrheiten der gesammten Landwirthschaftlichen Industrie. Meissen, 1838. 80.

(M. v. L.) Joh. BURGER, Lehrbuch der Landwirthschaft. 4e Aufl. Wien, 1838. 2 dln. 80.

(M. v. L.)

L. KONING, De jonge Landman, een landbouwkundig Leer- en

Handboekje voor leerlingen eener landel. Schole. Haarl., 1841. 4 afdeelingen. 80.

(M. v. L.) E. C. ENKLAAR, Handleiding tot de kennis der Natuur- en Landhuishoudkunde. Kampen, 1842. 80.

(M. v. L.) L. ZIERL, Die Lehre des Landbaues, enthaltend in zwei Abtheil.

den Acker- und Wiesenbau und die Viehwirthschaft. 3e Aufl. München, 1843. 2 din. 80. Met tabellen.

(M. v. L.) A. D. THAER, Grondbeginselen van den wetenschappelijken Land

bouw. (Uit het Hoogd.) door E. C. ENKLAAR. Zwolle, (1842)—-47.

4 dln. 80. Met pltn. J. BUJAULT, Gids der Landbouw-maatschappijen en Land-eigenaren. Naar het Fransch. Dordrecht, 1849. 80.

(M. v. L) Handboek voor de Bebouwing. Brussel, 1850. 80.

No. 1 der lu serie van de Bibliotheek over den Landbouw, ingerigt door het

Staetsbestuer. F. W. Johnston, Handboek over de Landbouw-Stofscheiding en

over de kennis der aerde. Uit het Eng. vertaald en vermeerderd met eenen oogslag op de aerdkundige gesteldheid van België, door DUMONT. Brussel, 1851. 80.

No. 10 der le serie van de Bibliotheek over den Landbouw. E. C. ENKLAAR, Landhuishoudelijk Leesboek, door de afd. Nijme

gen der Geldersche Maatsch. v. Landbouw bekroond. Nijmegen, 1855. Stuk 2-4. 80.

(M. v. L.)

Nouveau Cours complet d’Agriculture théorique et pratique,

contenant la grande et la petite Culture, l'Économie rurale et domestique, la Médecine vétérinaire etc., ou Dictionnaire raisonné et universel d’Agriculture. Paris, 1809. Dl. I-III. (AChr.). 80. Met pltn.

(M. v. L.) V. RENDU, Culture du sol. 2e édit. Paris, 1866. 80. Met af beel

dingen in den tekst. H. DE CHAVANNES DE LA GIRAUDIÈRE, Une Ferme-modèle, ou l'Agri

culture mise à la portée de tout le monde. 3e édit. Tours, 1866.

80. Met afbeeldingen in den tekst en plaat. Cu. CALEMARD DE LA FAYETTE, L'Agriculture progressive à la

portée de tout le monde. Paris, 1867. 80. Aug. Guy, Choix de lectures sur l'Agriculture et la vie des champs,

à l'usage des écoles et des cours d'adultes. Paris, 1868. 80.

« FöregåendeFortsätt »