Sidor som bilder
PDF
ePub

J. L. Christ, Verhandeling over de Aardamandelen, derzelver nut,

voortreflykheid en menigvuldig gebruik, inzonderheid tot eene uitnemend gezonde en goedkoope Koffij, alsmede tot Oly, Brood, Brandewyn enz. Uit het Hoogd. vert. door P. G. WITSEN GEYSBEEK. Met afbb. Amsterdam. (1807.) 80.

(M. v. L.) J. L. CHRIST, Verhandeling over de Aardakers, derzelver cultuur,

nut en gebruik, bijzonder in plaats van Koffij. Uit het Hoogd.

vert. door R. J. BROUWER. Met pl. Amsterdam. (1808.) 80. (M.v. L.) M. LE DOCTE, Over het aenkweeken der Wortelplanten. Brussel, 1854. 80. No. 5 der 2e serie van de Bibliotheek over den Landbouw.

H. C. VAN HALL, Verhandeling, inhoudende eene beschrijving van

de Hennep-teelt in Nederland en eene aanwijzing van haar nut in den Landbouw. Groningen, 1828. 80.

(M. v. L.) M. LE DOCTE, Over het kweeken der Olieplanten. Brussel, 1853. 80.

No. 2 der 2e serie van de Bibliotheek over den Landbouw. V. P. G. DEMOOR, Verhandeling over den Vlaskweek en de verschillende wyzen van Vlasrotting. Brussel, 1855. 80.

No. 12 der 20 serie van de Bibliotheek over den Landbouw. H. CARCENAC, Des textiles végétaux et des laines en Italie, en Es

pagne et en Portugal. Rapports à S. Exc. le Ministre de

I'Instruction publique: I. Du coton, du chanvre, du lin et des *laines en Italie. II. Des laines et des végétaux textiles en Espagne

et dans ses Colonies. III. Des laines et des plantes textiles en Portugal et dans ses Colonies. Paris, 1869. 3 stkn, in 1 band.

roy. 80. H. CARCENAC, Le coton et sa culture. Les plantes textiles. Études

faites à l'Exposition universelle de 1867. Paris, 1867. roy. 80. P. W. A. VAN SPALL, Verslag over de Koffij- en Kaneel-kultuur

op het eiland Ceylon, in 1861. Batavia, 1863. 80. DE MUNNICK, Handleiding voor de kultuur en de bereiding der

Koffij op Java. 2e druk. Batavia, 1863. 80. (G. GARDNER,) Mededeeling betreffende eene ziekte der Koffij boomen . in Ceylon. (Uit het Engelsch.) Amsterdam, 1859. 80. Met 1 plaat. DE MUNNICK, Handleiding voor de Suiker-kultuur op Java. 2e druk.

Batavia, 1863. 80. (H. VAN BLOMMESTEIN,) Voorstel van eene belangrijke wijziging in het planten van het Suikerriet op Java, door een oud suikerfabriekant. Samarang, 1864. 80.

E. C. ENKLAAR, Volledige handleiding voor de teelt en verdere

behandeling van den Tabak. Amsterdam, 1858. 80. (M. v. L.) SAXTON's Hand-book on Tobacco Culture. With Illustrations,

showing the plant in its different stages of growth. New York,

1863. 80. R. WESTNEY, The wine and spirit dealer's and consumer's Vademecum; containing instructions for managing Wines and Spirits. New ed. London, 18:17. 120.

(M. v. L.) W. FRANCK, Traité sur les Vins de Médoc et les autres Vins rouges et blancs du Département de la Gironde. 2e édit. Bordeaux,

1845. 80. FR. CAZALIS, Instruction populaire sur le Soufrage des Vignes. 2e éd. Montpellier, 1857. 80.

(M. v. č.) J. A. BARRAL, Guérison de la maladie de la Vigne. Instruction sur le Soufrage. Paris, 1857. Roy. 80. Met afbeeldingen.

Extrait du Journal d'Agriculture pratique. 1857.

[blocks in formation]

[Genootschapswerken, Tijdschriften enz.; Handboeken.]

Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues

in den Kön. Preussischen Staaten. Mit Kupfern. Berlin, 1824–32. Dl. I-VIII. 40.

(M. v. L.) Maandschrift voor Tuinbouw. Met platen. Dordrecht, 1846-49. Jaarg. I, II. 80. en III, IV. 1-5. 40.

(M. v. L.) Jaarboek van de Koninkl. Nederl. Maatschappij tot Aanmoediging van den Tuinbouw. 1850, 51. (Leyden,) 1850–51. 2 dln.

(M. v. L.) Jaarboek derzelfde Maatschappij. 1864. Rotterdam, 1864. 80. Met

1 gekl. plaat en met houtsneden in den tekst. Journal de la Société Impériale et Centrale d'Horticulture. Paris, 1856–62. Dl. II. 6, 9-11; III–VIII. 1. 80. (Ontbr. IV. 6. VI. 5.)

(M. v. L.) Als losse bijlagen zijn hierbij Lijsten der leden, Stukken betr. tentoonstellingen,

rapporten enz., reeds gedeeltelijk in het Journal zelf opgenomen.

Met pltn. Tunbouw. 1000

La Belgique Horticole. Journal des Jardins, des Serres et des

Vergers. Fondé par C. MORREN et rédigé par E. MORREN. Liége, 1855-62. Jrg. -XII. 80. Met gekl. pltn. en met afbeeldingen in houtsnede.

PH. MILLER, Maandelijkse Tuin-oeffeningen, aantoonende, wat werk

noodzakelijk te doen is in ieder Maand van het Jaar, zoo in de Moes-, Vrugt- en Bloem-Tuin, als in de Stook- en Broei-Kassen en de Kweekerij. Naar den 14den Eng. druk vert. en vermeerd.

door JOB BASTER. Met pltn. Haarlem, 1767. 80. (M. v. L.) Hoveniers of Tuinmans Zakboekje. 5e druk. Leyden, 1794. kl. 80. E. C. ENKLAAR, Tuinboek. Volledige beschrijving van het tuin

werk in het algemeen, van het kweeken van meer dan 70 verschillende tuingewassen en van de broeijerij onder vlak glas.

Zwolle, 1859. 80. A. YSABEAU , Leçons élémentaires d'Horticulture. Rédigées d'après

les programmes officiels pour l'usage des Écoles normales, des Ecoles primaires supérieures et des Écoles professionnelles. Paris,

1858. 80. A. YSABEAU, Leçons élementaires d'Horticulture. 4e éd. Paris, 1867,

80. Met afbeeldingen in den tekst. V. RENDU, Culture des Plantes. 2e édit. Paris, 1866. 80.

[blocks in formation]

G. A. AGRICOLA, Queek-konst van boomen, heesters en bloemgewassen, ofte derselver algemeene Vermeerdering. Uit 't Hoogduyts door J. LE LONG. Met koperen Plaaten. Amsterdam, 1724. 2 din. 40.

. (H. B.) F. L. VON SCKELL, Beiträge zur bildenden Gartenkunst für ange

hende Gartenkünstler und Gartenliebhaber. 2e Aufl. München, 1825. 80. Met pltn.

(M. v. L.) J. H. KNOOP, Beschryving van de Moes- en Keuken-tuin, zo van

alle Vrugten, Planten en Kruiden, die men in dezelve plant, als enz. Leeuwarden, 1769. fol.

(M. v. L.) H. J. VAN HULLE, Verhandeling over de Belgische Moeshovenierdery. Brussel, 1853. 80. Met afbeeldingen en eene tabel.

No. 1 der 2e serie van de Bibliotheek over den Landbouw.

J. F. SERRURIER, Fruitkundig Woordenboek, gevolgd naar het

Hoogd. van J. C. CHRIST, en verrijkt met het wetenswaardige uit het werk van W. FORSYTH, over een nieuwe wijze van boom

snoeijen enz. Met pltn. Amst., 1805-6. 2 din. 80. (M. v. L.) J. H. KNOOP, Beschrijving en afbeeldingen van de beste soorten

van Appelen en Peeren. Met eene voorreden van J. F. MARTINET. Amst., 1790. -- Dezelfde, Beschrijving van vruchtboomen en vruchten, die men in hoven plant en onderhoudt, met derzelver verschillende naamen, voortteeling, groeiplaatzen, enz. Amst., 1790. Dezelfde, Beschrijving van Plantagie-gewassen, die men in hoven aankweekt, zo om te dienen tot sieraad als tot huishoudelijk gebruik. Met gekl. afbb. Amst., 1790. 3 stkn. 1 bnd. fol.

(M. v. L.) J. COMMELYN, Nederlantze Hesperides, d. i. Oeffening en gebruik van

de Limoen- en Oranjeboomen, gestelt na den aardt en climaat der Nederlanden. Amst., 1676. fol. Met platen naar C. KICK. (H. B.) F. VAN STERBEECK, Citricultura oft regeringhe der uythemsche boomen, te weten oranien, citroenen, limoenen, granaten, laurieren

en andere. Met koperen platen. 2e druk. Amst., 1712. 40. (H. B.) J. C. VOLCAMERI,) Hesperidum Norimbergensium s. de malorum Citreorum, Limonum Aurantiorumque cultura et usu 11. IV. - Subj. est Flora Norimbergensis. Acc. alia. Omnia e lingua Germ. transl. (ab E. REUSCHIO). Norimb., (1713.) fol. Met pltn. (H. B.) E. LUCAS, Abbildungen württembergischer Obstsorten. Eine Samm

lung vorzüglicher Apfel- und Birnsorten, ausgewählt bei der vaterländischen Obst- und Traubenausstellung in Cannstatt 1857. Mit 50 Abbildd. in Farbendruck. Stuttgart, 1858. 40. J. DE LIRON D'AIROLES, Notice Pomologique. Description succincte

de quelques fruits inédits. Avec fig. Nantes, 1854. 80. (M.v. L.) F. Entz, Kertészeti Füzetek. Füzet 1-XÌ. Pesten, 1857–59.

3 dln. 80. Met afbeeldingen. C. A. BERGSMA, Aanmoediging en handleiding tot het aankweeken

van de witte Moerbezieboomen. Utrecht, 1832. 80. (M. v. L.) A. RONNBERG, Verhandeling over de kweeking der Moerbeziën. boomen en het opbrengen der Zydewormen in België. Brussel, 1854. 80. Met figuren in den tekst. No. 7 der le serie van de Bibliotheek over den Landbouw.

[blocks in formation]

.

The Woodland Companion, or a brief description of British

Trees with some account of their uses. With plates. 2d ed. London, 1815. 80.

(M. v. L.) F. A. HUBERT, Traité ou Méthode de cultiver les Pins Sauvages

(Pinus Sylvestris de Linné). La Haye, 1825. 80. (M. v. L.) F. TEXTOR, Voorgesteld onderzoek over eene doelmatige behan

deling van bosschen en het ontginnen van heidegronden. Deventer, 1831. 80.

(M. v. L.) F. TEXTOR, Prijsvraag van 100 'ducaten, of recensie over P. te Gempt's · Verhandeling over het aanleggen van bosschen. Deventer, 1831. 80.

(M. v. L) M. CLÉMENT, Handboek voor Boschbestier. Brussel, 1852. 80.

No. 2 der le serie der Bibliotheek over den Landbouw. R. W. Boer, Bijdragen tot de kennis der Houtteelt. Zwolle, 1857.

2 stkn. 80. Met af bb.

F. VEE- EN ANDERE DIERENTEELT.

a. Algemeene werken.

A. NUMAN, Verspreide Geschriften, overdrukken enz. betr. Vee

teelt en Landbouw, 1830-1847. 12 stkn. 80, (M. v. L) J. VAN HERTUM, Bydrage tot de verbetering en veredeling der Vee-teelt in het Kon. der Nederlanden. Zierikzee, 1836. 80.

(M. v. L.) N. F. GIRARD en J. GIRARD, Verhandeling over de kennis van

den ouderdom des paards. Naar het Fransch door F. C. HEKMEIJER. Met eene Voorrede van A. Numan. Met pltn. Utrecht, 1837. Dezelfde, Verhandel. over de kennis van den ouderdom des Runds, van het Schaap, den Hond en het Varken. Naar 't Fransch door F. C. HEKMEIJER. Met eene voorrede van A. Numan. Met pltn. Utrecht, 1837. 2 stkn. 1 bd. 80. (M. v. L.)

b. Veevoeder en Veefokkerij in het algemeen.

A. P TWENT, Proeven in den winter van 1805 genomen, om, door het voeren

voeren van aardappelen, op hetzelfde land meerder Rundvee met minder kosten te kunnen houden. 's Hage, 1806. 80.

(M. v. L.)

« FöregåendeFortsätt »