Sidor som bilder
PDF
ePub

47.

Voort (G. A. van der), Natuurk. Vreede (G. W.), Regtsy. 94, 106; 403.

Geschied. 781, 837, 848, 862, Voort (H. van der), Geneesk. 300. 864. Voort (J. W. van der), Geneesk. Vreede (J.), Regtsg. 90. 233.

Vreede (P.), Geschied. 862, 863. Voort (W. H. van der), Regtsg. 66. Vreedenberg (C.), Taal- en Leti. Voorthuysen (E. van), Bedr. en 681. Handw. 519.

Vriend van den Landman (De), Voorwaarden, waarnaar... zullen 473. worden geveild en verkocht... de Vries (A. de), Alg. W.10; Regtsg. landen in den drooggemaakten

Haarlemmermeer polder, 94. Vries (Jero de), Sch. Knst. 534; Vorstman (J. Ger.), Geneesk. 266, Taal- en Lett. 612, 673 bis, 677 290, 292

bis, 706. Vorstman (J. Gijsb.), Geneesk. Vries (J. H. de), Kerkgesch. 292, 298.

906. Vorstman (J. M.), Godg. 27. Vries (M. de), Taal- en Lett. 711 Vorstman (P. H.), Geneesk. 228,

bis. 282.

Vries (J. van Ouwerkerk de), Vorstman (R.), Taal- en Lett. 612. Bedr. en Handw. 476. Vos (C. J.), Geneesk. 295. Vries Az. (G. de), Regtsg. 88; Vos (Iz.), Taal- en Lett. 681. Bedr. en Handw, 503. Vos (M. B.), Geneesk. 395. Vries Reilingh (D. de), Geneesk. Vos (G. de). Taal- en Lett. 637. 238. Vos (J. G. de), Geschied. 753. Vriese (De), Geneesk. 150. Vosmaer (Jac.), Geneesk. 219, 350, Vriese (G. H. de), zie: Vriese 351.

(W. H. de). Voss (J. H.), Taal- en Lett. 662. Vriese (W. H. de), Geneesk, 149, Vossius (Ger.), Taal- en Lett. 609. 330, 334 bis, 338; Natuurk. 2, Vossius (G. J.), Taal- en Lett. 641 407 sez, 408, 409 quat., 410, bis.

430, 448; Bedr. en Handw 482. Vossius (Is.), Godg. 25.

Vriesen (Aan de), 676. Vossius (M.), Geschied. 851. Vroetwyfs-boek (Het Kleyn), Voute (R.), Bedr. en Handw.518. 311-312. Voyages (Abrégé des) de Levaillant Vrolik (G.), Geneesk. 294 bis, en Afrique, 733.

297, 299, 320, 326, 334, 340, Voyage de Chapelle et Bachau 365, 377, 385 bis, 393; Namont, 650.

tuurk. 189, 196, 198, 202, 217, Vraagen (Dertig Rechtsgeleerde), 407, 414; Bedr. en Handw. 63.

483. Vraagstuk (Het) betrekk, de voe Vrolik (W.), Geneesk. 215, 216; ding van den soldaat... opgelost, Natuurk. 191, 192, 199, 208, 359.

406, 412, 414 quint, 454; TaalVrai (Le) non vraisemblable, ou... en Lett. 704. apologie de la lettre de Maty, Vroombrouck (N.), Taal- en Lett. 363.

681. Vredebazuin (De), 863.

Vrouwen (Der). Natuere enz., 352 Vreede (G.G.), zie: Vreede (G. W.). bis.

Vogel (C.), Geneesk. 373. Vollenhoven (Snellen van), Na-
Vogel (R. C.), Geneesk. 126. tuurk. 455,
Vogel (S. G.), Geneesk. 226, 268, Vollgraff (J. C.), Taal- en Lett.
387.

639. Vogel (Z.), Geneesk. 299. Vollinöller (K.), Taal- en Lett.644. Vogel (J. H. Th. de), Geschied. Volmar, Geneesk. 241. 786.

Voltaire (F. M. Arouet de), TaalVogel (W. F. de), Regtsg. 109. en Lett. 649 sex, 650; Geschied. Voiart (Elise), Sch. Knst. 545.

776, 806. Voigt (J. F.), Regtsy. 73. Voltelen (F.J.), Geneesk. 153,265, Voigt (M.), Regtsy. 50.

329; Natuurk. 199 bis. Voisin (Aug.), Alg. W. 16. Vondel (J. van), Taal- en Lett.687. Voisin (Fel.), Geneesk. 124. Vondelspark. Verslag, 884. Volcamerus (J. C.), Bedr. en Voogt (W. J. de), Geschied. 750, Handw. 487.

751 bis. Volckamerus (J. G.), Natuurk. Voor Capellen tot den Pol, 692. 448.

Voorda (Bav.), Regtsg. 103. Volder (B. de), Wijsbeg. 601. Voorda (J.), Handschr. 927. Volks- Almanak ter verspreiding Voorde (C. van de), Geneesk. 277 van waarheid en deugd voor de bis.

Katholieken in Nederland, 893. Voordeelen (De) der Duin-WaterVolks- Almanak voor Ned. Katho leiding, 514. lieken, 893.

Voorduin (J. C.), Regtsg. 87. Volksalmanak (Christelijke), 695. Voorduin (J. G.), Regisg. 79. Volks-almanak (Drenthsche), 694. Voor-geboden ende Keuren yeVolksalmanak (Evangelische),893. maeckt en ge-ordonneert by de... Volks-almanak (Geldersche), 694. Bailliuw, Burgemeesters, ScheVolks-almanak (Groninger), 694. penen ende Raedt der Stede ende Volks-almanak (Nederlandsche), Lande vander Tholen, metten 694.

Ambachte van Schakerloo, 8:3. Volks-almanak (Noord-Holland. Voorschriften (Algemeene), behoosche), 694.

rende bij de bestekken voor de Volks-almanak (Utrechtsche), 694. verschillende Rijks WaterstaatsVolks-almanak (Zeeuwsche), 694. werken, 500. Volksbibliothek (Deutsche), 660. Voorst (Jo. van), Fanitschr. 923, Volks-Handboek voor Huurders 924, 926. en Verhuurders, 69.

Voorstel nopens eenige belangrijke Volks- und Jahrbüchlein der Lanil veranderingen in onze geneesk.

und Hauswirthschaft, 475. Staatsregeling, 379. Volksvlit (De), 462.

Voorstel van het Committé van Alg. Vollenhoven (C.), Geschied. 882. Welzijn, met bijg. Instructiën Vollenhoven (H.), Taal- en Lett. voor... Vroedmeesters en Vroed631.

vrouwen, 8 Febr. 1803, 376. Vollenhoven (C. van), Geneesle. Voorstellen van de Amsterdamsche 383.

Afdeeling der Maatsch. Tot Nut Vollenhoven (F. van), Regtsg. 96. der Israëlieten in Nederland ter Vollenhoven (P. van), Regtsg. herzien der Statuten April 105.

1852

[graphic]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Vrouwen (Der), Vrysteren en Kin- Vultejus (J.), Taal- en Lett. 634. deren Dokter, 269.

Vuurst (W. van der), Bedr. en Vrijdag Zijnen (T. D.), Geneesk. Handw. 496. 338, 395.

Vuylsteke (J.), Geschied. 845. Vrijhoff (H. G. van), Taal- en Lett. Vynckt (Van der), Geschied. 853.

614; Handschr. 927 ter. Vijver (C. van der), Taal- en Lett. Vuller (J. de), Wijsbeg. 598. 681.

W.

Waardenhurg (H. G.), Natuurk. Walraven (P. J.), Geschied. 839. 415.

Walré (J. van), Taal- en Lett. 678, Waardenburg (J. G.), Geneesk. 706. 242.

Walsh, Geschied. 786. Waarnemingen (Meteorologische) Walsh (R.), Aardr. 729. in Nederland en zijne bezittin Walten (Er.), Godg. 32. gen. Uitgeg. door het Kon. Ne Walter (F.), Regtsg. 50, 105.

derl. Instituut, 403, 425. Wandalisme, een waarschuwend Wachendorff(C. A. van), Geschied. woord enz., 530. 887.

Wandkarte der alten Welt, 714. Wachendorff(E. J.van), Natuurk. Wapp (J. J. F.), Taal- en Lett. 44, 445.

677, 706. Wachendorff (J. A. van), Taal. Ward (H. G.), Aardr. 738. en Lett. 637.

Ward (J. D.), Natuurk. 424. Wachler (L.), Taal- en Lett. 620. Wardenburg (B. D. G.), Bedr. en Wachsmuth (W.), Geschied. 771. Handw. 479. Wachter (G. H.), Geneesk. 149. Wardrop (J.), Geneesk. 292. Wachter Pz. (G. H.), Geneesk. Ware (H.), Godg. 36 bis. 156.

Warin (A.), Regtsg. 92. Waechter (C. G. von), Regtsg. 103. Warnkönig (L. A.), Regtsg. 45, 47. Wagener (G. R.), Natuurk. 2. Warnsinck (W.H.), Taal- en Lett. Wagenfeld (L.), Geneesk. 136. 677. Wagner (J. R.), Bedr. en Handw. Warnsinck Bz. (W. H.), Geneesk. 496.

149, 368; Taal- en Lett. 681, Wagt (J, L. van der), Geneesk. 706. 153 bis.

Warny de Wisen pierre (Ph.), GeWaitz (F. A. C.), Geneesk. 221, schied. 833. 248, 334.

Waser (F.), Wijsbeg. 602. Wal (J. de), Regtsg. 104; Ge- Wassenbergh (E.), Taal- en Lett. schied. 757.

611; Geschied. 801; Handschr. Walaeus (Jo.), Natuurk. 181, 204. 923. Walckiers (P.), Geneesk. 153 bis. Wasserfuhr (A. F.), Geneesk. 242. Walker (J.), Taal- en Lett. 672. Wasserschleben (H.), Regtsg. 57. Wall (P. H. van de), Regtsg. 83. Water (J. A. van de), Geneesk. Walop (J. J.), Geneesk. 149, 156, 329 bis, 330. 366.

Water (W. te), Kerkgesch. 907 Walraven (D. A.), Regtsg. 99. bis.

Wateren (De Artificiele Minerale Weigel (C.), Aardr. 714.
Geneeskrachtige) uit de Strure Weil (G.), Godg. 41.
sche inrigting, 336.

Weiland (C. F.), Aardr. 722. Watering (C. van de), Geneesk. Weiland (P.), Taal- en Lett. 712. 379.

Weill (A.), Geschied. 795. Wat Mr. Thiers ons van den Slag Weinhold (C. A.), Geneesk. 126

van Waterloo vertelt, 779. bis. Watson, Geschied. 784.

Weinlig (A.), Bedr. en Handw. Watson (F.), Natuurk. 412. 462. Watson (W.), Geneesk. 363. · Weiske (Jul.), Regtsg. 43. Wattenbach (W.), Geschied. 773. Weiss (C. F. H.), Geneesk. 134. Watts (I.), Taal- en Lett. 664. Weiss (H.), Sch. Knst. 531. Wauters (P. E.), Geneesk. 333 bis, Weisse (C. H.), Taal- en Lett. 346, 361, 384.

622. Wayne (A.), Bedr. en Handw.526. Wellenbergh (J. H. J.), Geneesk. Weatherhead (G. Hume), Geneesk. 320, 325. 260.

Wellenbergh (P. H. J.), Geneesk. Webb (R. D.), Geschied. 818. 134. Weber (Albr.), Alg. W. 17; Ge- Weller (Em.), Alg. W. 12 bis. neesk. 256.

Welthistorie (Allgemeine) von S.J. Wechsel-Ordnung (Die allgemeine Baumgarten etc., 760.

Deutsche) und der Preuszische Wenckebach (W.), Natuurk. 423. Weehsel-Prozesz, 74.

Wendt (J.), Geneesk. 254. Weddik (B. T. Lublink), Taal- en Wendt (J. A.), Geneesk. 257. Lett. 706.

Wenken en Meeningen omtrent Wedel (C.), Geneesk. 165. Geneesk. Staatsregeling en AlgeWederlegging van een deel der be meene Geneeskunde, 158.

zwaren tegen de Droogmaking Wenschen en wenken voor de geder gansche Zuiderzee geopperd, neesk. Wetgevingen in ons Da502.

derland, 379. Wederspraak op den Brief van Wensing (J. H.), Kerkgesch. 917. H. Tollens Cz., 677.

Wenzel (G. J.), Geneesk. 350 Wedl (C.), Geneesk. 216.

bis. Weekblad van het Regt, 44. Wepferus (J. B.), Geneesk. 174, Weekblad van het Paleis voor 175. Volksvlijt, 464.

Werdmüller (0.), Geneesk. 305. Weekblad voor de burgerl. admi- Werken van Genootschappen enz., nistratie (in het Kon. d. Neder zie: Handelingen; Verhandelinlanden), 86.

gen; Tijdschrift; enz. Weekblad (Nederlandsch) voor Ge- Werken en Verslagen der Hollandneeskundigen, 123, 159.

sche Maatschappij van fraaije Weenen en Berlijn met elkander Kunsten en Wetenschappen, 4. vergeleken, 800.

Werken der Bataafsche MaatWeeveringh (J. J.), Regtsg. 117; schappij van Taal- en DichtBedr. en Handw. 520.

kunde, 4. Wehlburg, Geneesk. 330. Werken van de Maatschappij ter Weichert (Ed.), Geneesk. 287. bevordering van den Landbouw Weigand (K.), Taal- en Lett. 671. te Amsterdam, 470.

« FöregåendeFortsätt »