Säkerhetsboken: 3.0

Framsida
Security Manager Klas Nilsson, 30 juli 2013 - 748 sidor

Pionjären inom svensk säkerhetslitteratur
Säkerhetsboken tredje utgåvan beskriver säkerhetsarbetets
bredd på ett överskådligt sätt. Boken ger en bra introduktion
och kan vara en inspirationskälla för både VD och andra
beslutsfattare i ledningsgruppen, för säkerhetschefer och
studenter som vill sätta sig in i den utmanande uppgiften
att leda säkerhetsarbetet på ett rationellt och ekonomiskt
sätt. Säkerhetsboken används som kurslitteratur både vid
internutbildningar och inom akademisk utbildning.
Hans Wermdalen skrev första utgåvan av Säkerhetsboken
1992, det var den första moderna svenska säkerhetsboken
som beskrev säkerhetsarbetet för företag och offentlig sektor.
Boken var nydanande, inspirerande och formade säkerhetsarbetet
inom näringslivet och mycket av den senare litteraturen.
Den tredje utgåvan är reviderad och uppdaterad med bl.a.
den nya kameraövervakningslagen och kapitlet Säkerhetsledning
som beskriver hur man leder säkerhetsarbetet.

Säkerhetsboken innehåller bland annat:

• Hotbilden
• Säkerhetsledning
• Rollen som säkerhetschef och etik
• Kriminologi och säkerhetsprinciper
• Administrativ säkerhet
• Riskhantering
• Personalsäkerhet
• Informationssäkerhet
• Fysisk säkerhet
• Skydd mot terrorism
• Kris- och kontinuitetshantering
• Utredningar

Besök www.säkerhetsboken.se för mer information.

 

Utvalda sidor

Innehåll

02 Professionens utveckling
21
05 Säkerhetsledning
25
06 Rollen som säkerhetschef
29
07 Kriminologi och säkerhetsprinciper
33
12 Fysisk säkerhet
37
16 Kris och kontinuitetshantering
41
22 index
727
Upphovsrätt

Vanliga ord och fraser

558 Åtgärder Administrativ säkerhet ALARP American National Standard ASIS International avskräckande bakgrundskontroll behöver bestående problem Biometri Brandskydd Brandsläckning brott certifiering CISM CISSP CPOI Detekteringsteknik detektorer Dick Malmlund extremism Fordonshinder Framåtblick Fysisk säkerhet förebyggande arbete företag företaget Företagsekonomi Förvaringsenheter globaliseringen Grundläggande kriminologi Grundläggande säkerhetsprinciper Hemlig kameraövervakning Hotbilden Inbrottsskyddande incident Incidenthantering incidenthanteringssystem Informationssäkerhet informationsteknik innebär kamera Kapitel Katastrofberedskap Kidnappning Klas Nilsson Klassisk kriminologi krav Kravställare Kriminologi och säkerhetsprinciper Kris krissituation Kryptering Lena Andersson lönsamt Management metod och etik Modern verksamhetsstyrning Nätverk Omvärldsbevakning organiserade brottsligheten Personalsäkerhet personcertifieringar Personell bevakning personer Positivistisk Proaktivt Professionens utveckling psykisk störning Rationalism reaktiva Reaktivt arbete Regional Vice President risker riskhantering Rollen som säkerhetschef rutiner rättspsykiatrisk vård Security skadekostnaden Skydd mot terrorism straff Syftet med kameraövervakning Synlig kameraövervakning säkerhet till vardags säkerhetsansvariga säkerhetsarbetet Säkerhetsboken 3.0 Säkerhetsbranschens historia Säkerhetsfunktionens säkerhetskostnaden säkerhetskultur Säkerhetsledning tech Teori terrorism Thomas Lundin Tommy Nielsen utredningar 575 Wermdalen Yrkesnormer Övervaka

Om författaren (2013)

Hans Wermdalen, CPP
Hans Wermdalen (1936-) började sin säkerhetskarriär vid Signalskyddsskolan i Uppsala 1960. Han avlade 1962 distriktsåklagarexamen vid juridiska fakulteten i Stockholm varefter han genomgick polischefskursen vid Statens polisskola. Vid polisväsendets förstatligande 1965 kom han till Stockholmspolisen men rekryterades efter några månader till Säkerhetspolisen. Efter 10 år slutade han som byråchef och blev 1975 koncernsäkerhetschef vid L M Ericsson. 1977 skrev han boken Företagen och terrorismen. 1992 publicerade han Säkerhetsboken. Han var ordförande i Svenska säkerhetsföretag (SWESEC) 1982-1996. År 1985 började han vid Securitas och gick i pension 2003 som vice VD för Securitas AB. Hans är aktiv medlem i ASIS International sedan 1976, han var en av de första i världen som blev CPP-certifierad 1978, var chapter chairman i ASIS Sweden 1996-97, Regional Vice President Europe 1998-99, 2000-2003 ledamot i ASIS Board of Directors och chairman i ASIS International Affairs Committee. Han är sedan 2003 Lifetime ASIS member och sedan 2005 Lifetime CPP.

Klas Nilsson, CPP, PCI, PSP, CFE, CISM, CPOI, MCP 2.0
Klas Nilsson (1970-) började arbeta med säkerhet 1993 efter en säkerhetsutbildning i England. 1995 startade han konsultfirman Security Manager och har under mitten av 1990-talet i huvudsak arbetat med IT- och informationssäkerhet och de senaste åren med utredningar, konsultation och säkerhetsutbildning. Under åren har han även haft flera chefsbefattningar, bl.a. som säkerhetschef vid Aktiesparinvest, Grand Hôtel Stockholm och koncernsäkerhetschef vid Ålands Penningautomatförening. Han har åtta personcertifieringar inom fysisk säkerhet, säkerhetsledning, informationssäkerhet och utredningsteknik, samt studerat kriminologi vid Stockholms universitet och riskhantering vid Karlstads universitet. Klas är aktiv medlem i ASIS International sedan 2003 och blev invald i ASIS Internationals svenska styrelse 2005 som certifieringsrepresentant och webbmaster. Under sina år i styrelsen har Klas bland annat utvecklat föreningens webbplats men framförallt bidragit till att etablera ASIS certifieringar i Sverige. 2010 blev Klas utsedd av ASIS president till Regional Vice President (RVP) för ASIS International i Norden och Baltikum. I januari 2012 mottog han ASIS president’s Honors: Outstanding Regional Vice President of the Year 2011.
Hans och Klas har även skrivit boken ASIS International Sweden 1990-2010.

Bibliografisk information