Föreläsningar i Finsk mytologi

Framsida
Finska Litteratur-Sällskapets Tryckeri, 1853 - 332 sidor
 

Så tycker andra - Skriv en recension

Vi kunde inte hitta några recensioner.

Utvalda sidor

Vanliga ord och fraser

Populära avsnitt

Sida 278 - Hjcrpar, som med buller flyga, Fladdrande omkring hans loka, Gyllne gökar, sex till talet, Som uppå hans rankor sväfva, Trastar, som med glädje dröja Sjungande på okets remmar. Ännu råder jag min dotter, Lär mitt barn, som från mig skiljes: Fästmö du min unga syster, Du min sång, min gröna stängel!
Sida 283 - Tåas minua tarvitahan, Katsotahan, kaivatahan, Uuen sammon saattajaksi, Uuen soiton suorijaksi, Uuen kuun kulettajaksi, Uuen päiVän päästäjäksi, Kun ej kuuta, aurinkoa, Eikä ilmaista iloa.» d. ä. Låt ännu en tid gå öfver, Dagar komma och försvinna, Då behöfver man mig åter, Väntar mig igen och saknar, Att...
Sida 88 - Pane nyt turvet tunkemahan, Maa väkevä vääntämähän; Eip' on maa väkeä puutu Sinä ilmoisna ikänä, Kun lie armo antajista, Lupa luonnon tyttäristä. Nouse maa makoamasta, Luojan nurmi nukkumasta, Pane korret korttumahan, Sekä varret varttumahan, Tuhansin neniä nosta , Saoin haaroja hajota Kyunöstäni, kylvöstäni, Varsin vaivani näöstä!
Sida 278 - Kommer i ett okäudt hushåll; Annat är i andras gårdar, Der en annan mor befaller, Annat i ett okändt hushåll, Ej som i den egnas boning, Egna fostrarinnans vårdnad. Aldrig må du i din lefnad, Under månens gyllne klarhet, Nalkas gården utan seder, Utan make mannens boning. Seder efterfrågar gården, Seder, om den än är dålig, Lynnet efterkänner mannen, Lynnet, om han än är duglös. Sådant bör du...
Sida 173 - Ylös maasta miekka-miehet, Mannun aikaiset urohot, Kaivoloista kalpamiehet. Jokiloista jousi-miehet! Nouse metsä miehinesi, Korpi kaikki kansoinesi. Vuoren ukko voiminesi. Vesihiisi hirmuinesi, Väkinesi veen emäntä, Veen vanhin valtoinesi, Neitoset joka norosta, Hienohelmat hettehistä, Miehen ainoan avuksi — ; — — l
Sida 43 - Oi ukko ylijumala! Jou'uttele jousi suuri, Katso kaaresi parahin, Pane vaskinen vasama Tuon tulisen jousen päälle, Työnnytä tulinen nuoli , . , Ammu vaskinen vasama, Ammu kautta kainaloien, Halki hartio-lihojen, Kaa'a tuo Kalervon poika, Ammu kurja kuoliaksi Nuolella teräsnenällä, d.
Sida 42 - Oi ukko ylijumala, Taatto vanha taivahinen, Puhki pilvien puhuja, Halki ilman haastelia! Tuo Hiulle tulinen miekka Tulisen tupen sisässä, Jolla haittoja hajotan, Jolla riitsin rikkehiä , Kaa'an maailiset katehet, Ve'elliset velhot voitan Etiseltä ilmaltani, • Takaiselta puoleltani, Päältä pääni, viereltäni, Kupehelta kummaltani» osv d. ä. Ukko du bland gudar öfverst, • Gamle fader uti himmeln, Du som talar genom molnen, Du som genom luften ordar! Hemta i en eldig skida Nu åt mig...
Sida 57 - Panu poika aurinkoisen, Armas auringon sikiä! Tuli nosta taivosehen, Kehän kultasen keselle, Vahan vaskisen sisälle, Kun kuki emonsa luoksi, Luoksi valtavanhempansa. Pane päivät paistamahan, Yöt laita lepeämähän, Aamulla ylenemähän, Illalla alenemahan. Panu, du, o sohn der sonne, Du, o spross des lieben tages! Heb...
Sida 37 - Nosta lonka luotehesta, Toiset lännestä lähetä, Etelästä ennättele, Vihmo vettä taivosesta. Mettä pilvistä pirota ' Orahille nouseville, Touoille tohise ville!
Sida 118 - Då de af en eller annan anledning hade tagit skada, så vände man sig till Suonetar med en bön om nya, dem hon skulle insätta i mennisko-kroppen i stället för de förderfvade. Man anropade hennes bistånd med följande ord: »Sorea on suonten vaimo, Suonetar sorea vaimo. Soma suonten kehreäjä Sorealla kehrinpuulla , Vaskisella värttinällä, Rautaisella rattahalla ; Tule tänne tarvittaissa, Käv tä'nne kutsuttaessa, 1) Mythol. Fenn., ss. 48 och 60. Suoni-sykkyrä sylissä, Kalvo-kääri...

Bibliografisk information