Sidor som bilder
PDF
ePub

f

[graphic][merged small]

JOHN CASPER LAVATER, Alinister of S, Sikiw in Lurich.

[ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »