Sidor som bilder
PDF
ePub

PART I.

p. Comparison of the Prophecies of Daniel, of St. Paul, and of the Apocalypse, alluded to in p. 294 of

this work.

ο υιος

[ocr errors]

ναον

ποιει ενωπιον αυτου.

[ocr errors]

DAN. vii. 8, 24, 25; 21. 11.
REν. xiii. 11-18; xix. 20, 21.

2 THEss. ii. 3-5, 8, 9, 10, 11.
Ιδου, κερας ετερον μικρον ανεβη 11. – αλλο θηριον αναβαινον εκ της γης,

“Ο άνθρωπος της αμαρτιας, ο
"
εν μεσω αυτων και ιδου, οφθαλμοι και ειχε κερατα δυο όμοια αρνιω" και έλα- της απωλειας,-εν παση απατη της
ώσει όφθαλμοι ανθρωπου εν τω κερα- λει ως δρακων.

άδικιας,-ο αντικειμενος και υπεραι

ρομενος επι παντα λεγομενον θεον η τι τουτω, και στομα λαλούν μεγαλα. 12. Και την εξουσίας του πρωτου θηριου πασαν

σεβασμα, ώστε αυτον εις τον “Ος υπεροισει κακoις παντας τους

του θεού καθισαι αποδεικνυντα εαυέμπροσθεν, και τρεις βασιλεις ταπεινω-.

Και ποιεί την γην και τους κατοικουντας εν τον, οτι εστι θεος. σει" και λογους προς τον υψιστον

αυτη, ινα προσκυνησωσι το θηριον το πρωτον λαλησει, και τους αγιους ύψιστου

Ου έστιν η παρουσια κατ' ενερου εθεραπευθη ή πληγη του θανατου αυτου. παλαιωσει, και υπονοησει του άλ

γειαν του σατανα, εν παση δυνακαι νομον

13. Και ποιεί σημεια μεγαλα, ινα και πυρ ποιη | μει, και σημειοις, και τερασι ψευ-
δοθησεται εν χειρι αυτου έως καιρου

καταβαινειν εκ του ουρανου εις την γην δους.
και καιρων και γε ήμισυ καιρου.

ενωπιον των ανθρώπων.

(14. Και πλανα τους κατοικουντας επι της γης Και το κερας εκεινο εποιει πολε- δια τα σημεια, και έδoθη αυτω ποιησαι ενω

αποστασια

- εις το
μον μετα των αγιων, και ίσχυσε- πιον του θηριου λεγων τοις κατοικούσιν

τευσαι αυτους το ψευδει. προς αυτους.

επι της γης ποιησαι εικόνα τη

θηριω, έχει την πληγης της μαχαιρας, και έζησε.)

λοιωσαι καιρους

- και

C

TTO

O

.

πνευμα τη εικονι του θηριου, ίνα και λαληση ή εικων του θηριου, και ποίηση, όσοι αν μη προσκυνήσωσι την εικονα του θηριου, ένα αποκτανθωσι.

16. Και ποιει παντας, τους μικρούς και τους

μεγαλους, και τους πλουσιους και τους πτω-
χους, και τους ελευθερους και τους δουλους,
ένα δωσιν αυτοις χαραγμα επι της χειρος
αυτων της δεξιας, η επι των μετωπων αυτων.

17. Και ίνα μη τις δυνηται αγορασαι κ. τ. λ,

[ocr errors]

Ο ποιησας τα

Εως ανηρεθη το θηριον και απωλετο, και το σωμα αυτου εδοθη εις καυσιν πυρος.

Chap. xix. 20. Και έπιασθη το θηριον, και ο μετ' αυτω ψευδοπροφητης

. σημεια" κ. τ. λ.-ζωντες έβληθησαν οι δυο εις την λιμνην του πυρος την καιομενην εν

Ον ο Κυριος Ιησους αναλωσει το

πνευματι του στοματος αυτου, και καταργησει τη επιφανεια τη παρουσιας αυτου.

τω θεια.

15. Και εδoθη

αυτώ δουναι

Ε

21. οι λοιποι επεκτανθησαν εν τη ρομφαια

του καθημενου επι του ιππου, τη έξελθουση έκ του στοματος αυτου.

In comparing these descriptions of Antichrist we must observe, that the prophecy of Daniel is the most general, and the most obscure of the three. This is agreeable to the analogy of prophetical Scripture, which is found to afford additional information, as it approaches nearer to the times foretold. The prophecy of the Apocalypse exhibits a nearer view of the common subject, and discovers objects which had not been discerned before; while the words of St. Paul may be taken as a comment on those of Daniel; and, being the comment of an inspired writer, may be considered at the same time as illustrating, by the Holy Spirit, the prophecy of the Apocalypse. The little horn, which, in the vision of Daniel, had appeared somewhat more than a common horn, (for it had eyes, and a mouth, and spake, and fought, and conquered,) upon a nearer view, as presented to the apocalyptic prophet, becomes a separate wild beast; and yet, between him and the other wild beast, there is, as in the prophecy of Daniel, a very close connexion and resemblance. He exerciseth all the power of the first beast; renders him an object of worship; becomes great through his influence; partakes all his fortunes; and perishes with him at the last.

This nearer view discovers to us also the two-fold ecclesiastical power which Antichrist was to establish, and which did not appear distinctly at the distance at which it was shown to Daniel. This me.

1 Bp. Lowth’s Prælect. xx. p. 197.

2 Yet it is remarkable, that the three horns rooted up, the three kingdoms destroyed by the little horn, though represented by Daniel, are not at all noticed in the vision seen by St. John. This part of the prophecy of Daniel appears to me to be of difficult solution. The three kingdoms, which by modern expositors are assigned for this purpose, “the exarchate of Ravenna, the kingdom of the Lombards, the state of Rome,” (Bishop Newton, &c. &c.) taken all together, make so petty a territory, that they seem to compose only

7

thod of sacred prophecy, wherein one vision, under the same or different imagery, enlarges upon another vision, and refers to and illustrates the same original archetype, may be frequently observed. Instances occur continually in the visions of Daniel,

which, as Sir Isaac Newton remarks, “all relate to one another, every following prophecy adding somewhat new to the former."1 The vision of the beasts is only that of the image enlarged, yet represented under other symbols ; and thus the vision of Antichrist, in the Apocalypse, is no more different from those of Daniel, than those of Daniel are from each other. All look to the same times, all are from the same sacred inspiration, and unfold and confirm each other.

a part of one of those ten kingdoms into which the Roman empire, (whether we consider either the whole of it, or the western part only,) was divided. Yet if these be the kingdoms, they belong to one horn only, of the second apocalyptic beast, and to that horn which is to be viewed more particularly in ch. xvii.: and thus perhaps in some degree the omission is to be accounted for.

i Sir Isaac Newton on Daniel, part i. ch. 3.

PART II.

Comparison of Mahometism with Popery, alluded

to in p. 295.

p

The Mahometan, as well as the Papal, was no new religion, but a corruption of that which we acknowledge to have been revealed to Adam, to Abraham, to Moses and the prophets, and finally completed in our Lord Jesus Christ. For Mahomet admitted, as the basis of his superstructure, the Scriptures of the Old and New Testament, alleging only that they had been corrupted in those places, which he found it convenient to frame anew.1 So the Christians received him as a prophet, at the time of his flight from Mecca.? And without this apostasy of the Christians, which he artfully fomented and always expected,' his daring schemes must have failed. The king of Ethiopia and his subjects were converted to Mahometism by considering it as a divine addition to the Christian religion.* The Christians were uniformly invited to embrace Mahometism as a more perfect divine revelation. They, with the Jews, as believing the foundations of the same revelations, were at first treated with peculiar lenity and respect. They were called the people of the book, and as such, were tolerated in the profession of their respective religions, on paying a moderate tribute,

4

1 Koran, ch. iii. iv. v, &c. 2 Prideaux, Life of Mahomet, pp. 76, 161. 3 Prideaux, p. 76; 5th ch. of the Koran. 4 Boulanvilliers, Vie de Mahomed, p. 349.

« FöregåendeFortsätt »