Hemmen i den Nya verlden: En dagbok i bref, skrifna under tvenne års resor i Norra Amerika och på Cuba, Volym 3

Framsida
P.A. Norstedt & söner, 1854
0 Recensioner
 

Så tycker andra - Skriv en recension

Vi kunde inte hitta några recensioner.

Utvalda sidor

Innehåll

Andra upplagor - Visa alla

Vanliga ord och fraser

Populära avsnitt

Sidan 143 - Vid hvar sådan kittel stur en neger, naken intill midjan, som med en ofantlig slef, lång som en karl, omrör och skummar den kokande sockersaften. När denna rinner ur rören, är den ett ljusgrönt...
Sidan 453 - Saratoga, med sjukligt och behagligt utseende, frågade mig med tviflande uttryck: »om jag verkligen trodde att folket i Amerika var lyckligare än det i Europa?» Jag får så ofta och så många egenkära frågor om Amerika, att den frågan var mig en riktig förfriskning, och det gladde mig att kunna svara att jag trodde att här fanns mera hopp än der; och det var redan en större sällhet.
Sidan 508 - Man kunde säga, att de tvenne äro än i dag stormakterna i den nya verldsbildningen. Det religiöst andliga lifvet utvecklar sig i jemnbredd med den materiella förkofringen. Menniskan och menskligheten betraktas och befordras framför allt i deras himmelska och deras enkelt jordiska förhållanden.
Sidan 422 - Jag ville icke tro på denna slags chiirvoyancc, men jag måste tro på den, sedan jag gifvit ett bref från dig på svenska i hennes hand, utan att hon förut kände hvem som skrifvit brefvet eller något om dig. Dessutom är henne» karakter vida öfver allt charlatanen.
Sidan 484 - ... andliga sånger uppstämdes på lifliga melodier. Efter en stund bleknade den unga flickan hastigt, hennes hufvud sjönk ned och dragen blefvo bleka och stela, nästan som i döden.
Sidan 333 - Lösta från detta genom religionen, kunna de framställa djurlifvet och plantlifvet i deras förklaring (nb. denna tanke tror jag att jag skänker Mr C. ur mitt eget magasin). De äro...
Sidan 508 - ... hörsamma och följa, och denne är den stora menniskan, menniskan i sin högsta personliga och samhälleliga utveckling. Dennas idé är den ledande tanken, som allt och alla måste tjena.
Sidan 506 - Der skola finnas styresmän, prester och domare, såsom allt menskligt samhälle det fordrar, men de skola väljas af folket. Hvarken rang eller rikedom skall dervid gälla; intet i det nya samhället skall gälla högre än de egenskaper, som gjorde Peter fiskaren och Panl tältmakaren till apostlar i Kristi rike.
Sidan 67 - Jenny Lind här, och detta strålande, friska, glada anletsuttryck, oförgätligt för den som en gång sett det hos henne!! Hela den svenska våren är utslagen deri.
Sidan 507 - Många af våra landsmän se i Förenta Staterna endast ett aggregat af oharmoniska delar, tillhopakomna händelsevis och sammanhängande händelsevis, utan inre nödvändighet, utan organisk medelpunkt.

Bibliografisk information