Sveriges statskalender

Framsida

Så tycker andra - Skriv en recension

Vi kunde inte hitta några recensioner.

Innehåll

Upplysningar 4
Förklaring över förkortningarna 13
Avlönings och pensionsförhållanden 18
Kalendarium 45
Kungl Huset
Kungl Hovstaterna 7
Konungens Statsråd 48
1V Överrätter och Kollegier samt övriga till statsförvaltningen hörande Allmänna
W Riksdagen dess Ombudsmän och Verk 148
Till Statsdepartementen hörande stater och kårer 216
10 Folkhushållningsdepartementet 826
Akademier samt vittra och lärda samfund m m 828
Postanstalter och postunderrättelser
Kungl Svenska Riddareordnarna 9O I
Sveriges dagliga tidningar I 161
Personregister Mit X2
1

7 Ecklesiastikdepartementet I 21

Andra upplagor - Visa alla

Bibliografisk information