Agil Multiprojektledning med Puls: Portföljledning, resursledning och produktledning

Framsida
Parmatur HB, 2 mars 2016 - 236 sidor

Agil Multiprojektledning med Puls beskriver hur en organisation utformas och arbetar för att skapa effekter på marknaden i högre tempo än konkurrenterna.

Innovationstakten sjunker i västvärlden. Utvecklingsorganisationerna förmår inte förnya företagets produkter med attraktiva erbjudanden. Istället hamnar man ofta i en destruktiv kostnadsjakt. Samtidigt har de projekt som man drivit förknippats med förseningar, överskriden budget och misslyckade lanseringar. Den medicinering som allmänt ordinerats har varit mer omfattande projektmodeller. 

I boken Agil Multiprojektledning med Puls menar författaren att analysen är fel. Införandet av byråkratiska och riskminimerande projektmodeller kombinerat med en organisationsstruktur där kunskap är makt och fel inte tolereras har tvärtom skapat grogrund för regressiva beteenden. Det är inte projekten som huvudproblemet, det är istället avsaknaden av en ändamålsenlig multiprojektledning som förmår forma strategier, fatta beslut och anpassa strategierna till förändringar i omvärlden.

Boken utgår från fyra grundproblem: överbelastning och splittring, svagt samarbete, bristande strategisk produktplanering samt en organisationsstruktur som hindrar utveckling av innovativa produkter. Dessa problem kan enbart lösas genom radikala ändringar av ledningsstrukturerna. Författaren föreslår en agil och arenabaserad organisationsmodell, som utgår från ett nätverk av pulsmöten. Genom detta nätverk kan verksamheten ledas, transparens genereras och värdeskapande arbete utföras av medarbetarna. Men inte med detaljstyrning och kontroll, som så ofta är fallet, utan via en struktur som tillåter verksamhetens olika delar att arbeta semi-autonomt, kopplade samman i en helhet.

Agil produktutveckling är ett resultat av lärande, vilket gör delande av information och kunskap grundläggande för framgång. Ju mer verksamhetens aktörer kan interagera och ju oftare man kan ta beslut som fokuserar arbetet, desto snabbare går utveckling och lärande.

 

Så tycker andra - Skriv en recension

Vi kunde inte hitta några recensioner.

Innehåll

Avsnitt 1
Avsnitt 2
Avsnitt 3
Avsnitt 4
Avsnitt 5
Avsnitt 6
Avsnitt 7
Avsnitt 8
Avsnitt 15
Avsnitt 16
Avsnitt 17
Avsnitt 18
Avsnitt 19
Avsnitt 20
Avsnitt 21
Avsnitt 22

Avsnitt 9
Avsnitt 10
Avsnitt 11
Avsnitt 12
Avsnitt 13
Avsnitt 14
Avsnitt 23
Avsnitt 24
Avsnitt 25
Avsnitt 26
Avsnitt 27
Avsnitt 28

Vanliga ord och fraser

affärsmodeller affärsmål agil antalet projekt använder arbetet arkitektur befintliga produkter behov behöver beslut beslutsfattande bild Cusumano definiera driva exempel fokusera framgångsrika fungerar funktioner funktionsorganisation företag företaget försäljningen förutsättningar genomflödet genomföra hantera hålla Ickelinjära individer information och kunskap insatser intäkt istället iterationer just­in­time kommer komponenter konkurrenterna konstruktion korta ledtider korta utvecklingstiden kostnader kreativitet kritisk resurs krävs kSEK kundbehov kundsegment lansering lean logistik lång långsiktiga lönsamhet lösa lösningar marknad marknaden marknadssegment McDonough modulsystem multiprojektledning multiprojektorganisation mål möjligheter nivå Nobeoka nyckeltal organisationen organisationsstruktur osäkerheten parametrar personalen planera planering plattformar portföljteamet prioritera problem processutveckling produktchefer produktgeneration produktion produktionskostnad produktledning produktteamet produktutveckling programchef programplaner projekt och uppdrag projektet projektledare projektportföljen Puls pulsmöten pulsmötena pulstavlor pågående projekt påverkar resultat resurscheferna resurser resursledningen risk samtidigt snabbare starta strategi och utveckling strategisk design strategiska inriktningen struktur styrtal teamarbete teamet tekniska Toyota underlag uppdragschef uppgifter uppstår utifrån utveckla utvecklingsarbetet utvecklingsprojekt veckovisa verksamheten viktiga värdeskapande workshops återanvända återkoppling överbelastning övergripande

Bibliografisk information