Sidor som bilder
PDF
ePub
[graphic]

nders

Storms at 2a glo

is our Most glorious and gracious Arglwydd Dduw, yr hwn O Lord God, who dwellest in wyt yn preswylio yn y nef, heaven, but beholdest all things eithr yn canfod pob peth isod; below; Look down, we beseech i ti, a gwrando ni yn galw arnat of the depth of misery, and Edrych i lawr, ni a attolygwn thee, and hear us, calling out o eigion trueni, ac o safn yr ang- out of the jaws of this death, au hwn sydd barod yr awrhon which is ready now to swallow i'n traflyngcu Achub, Arglwydd; us up: Save, Lord, or else we onidê, darfu am danom. Y perish. The living, the living, o danfon air dy orchymmyn i word of command to rebuke the geryddu an-gerdd y gwŷntoedd, raging winds, and the roaring

for

se WC

a hay

sti

obe

[ocr errors]

Ffurf Gweddiau i'w harfer ar y Môr.
ugaredd fywyd tragywyddol; through Jesus Christ
Hwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.de

---
Gweddïau i'w harfer yn amser | Prayers to be used
Tymhestloedd ar y
Mór.

Sea.
Alluoccaf a gogoneddus Most

Arglwydd Dduw, wrth
chymmyn yr hwn, y mae'r command the winds
ayntoedd yn chwythu, ac yn lift up the waves
yrchafu tonnau'r môr, a'r hwn and who stillest the ras
yt yn gostegu ei ryferthwyof; We thy creatures,
4 Ýr ým ni dy greaduriaid, serable sinners, do in
githr pechaduriaid truain, yn great distress cry unto

in dirfawr gyfyngder hwn, yn help : Save, Lord, or
refain arnat am dy gymmorth. perish. We confess,
michub, Arglwydd ; onide, darfu have been safe, and

sm danom. Tra'r oeddym yn things quiet about us,
dm heddychol o'n hamgylch, yr fused to hearken to

m yn cyffesu anghofio o honom voice of thy word, and
lydi ein Duw, a gwrthod gwran- thy commandments :
lo ar lef ddistaw dy Air di, ac we see, how terrible
fuddhâu i'th orchymmynion. in all thy works of

Eithr yr awrhon ni a welwn the great God to be feare
snor ofnadwy ydwyt ti yn dy all: And therefore we aa
20]] weithredoedd rhyfedd; y Divine Majesty, acknow
Duw mawr i'w ofni goruwch thy power, and implori
coll: ac am hynny yr addolwn goodness. Help, Lord, az

dy Dduwiol Fawredd, gan gyd- us for thy mercy's sake
inabod dy allu, ac attolygu dy sus Christ thy Son, our
dosturi. Cymmorth, Arglwydd Amen.
ac achub ni, er dy drugareddau
yng Nghrist lesu dy Fab di,
ein Harglwydd ni. Amen.
Neu hon.

Or this.
O

anoge

[ocr errors]

Y MOR.

¶Y foreol a'r Brydnhawnol Weddi i'w harfer beunydd ar y Môr, a fyddan yr un ag a osodwyd yn y Llyfr Gweddi Gyffredin.

Y ddwy Weddi hyn hefyd yn canlyn a arferir yn Llynges ein Harglwydd Frenhin bob dydd.

Dragywyddol Arglwydd yr hwn yn

wyt

yn tanu'r nefoedd, ac yn rheoli an-gerdd y môr; yr hwn a amgylchaist y dyfroedd â therfynau, hyd oni ddarfyddo dydd a nos; Rhynged bodd it' ein derbyn ni dy weision, a'r Llynges yn yr hon yr ym yn gwasanaethu, i'th Holl-alluog a'th rasusaf nodded. Cadw ni rhag perygl y môr, a rhuthr y gelfel y byddom ymddiffyn yn; i'n grasusaf Arglwydd Frenhin GEORGE, a'i Wladwriaethau, ac yn ddiogelwch i'r sawl a gynniweiriant hŷd y Moroedd ar eu negeseuau cyfreithlawn; fel y bo i breswylwŷr ein Hynys dy wasanaethu di ein Duw, mewn heddwch a llonyddwch; ac i ninnau ddychwel adref mewn diogelwch i fwynhau bendithion y wlad; gyda ffrwyth ein llafur; ac mewn diolchgar goffa am dy drugareddau, i foliannu a gogoneddu dy Enw bendigedig; trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

Y Colect.

glwydd, yn ein holl weithredoedd a'th radlonaf hoffder, a rhwyddhâ ni â'th barhaus gymmorth; fel, yn ein holl weithredoedd, dechreuedig, annherfynedig, a therfynedig ynot ti, y moliannom dy sanctaidd Enw, ac yn y diwedd y caffom gan dy

These two following Prayers ar to be also used in his Majesty' Navy every day.

that we

Eternal Lord God, wha alone spreadest out the heavens, and rulest the raging of the sea; who hast compass the waters with bounds unt day and night come to an end; Be pleased to receive into thy Almighty and most gracious protection the persons of us the servants, and the Fleet in which we serve. Preserve us from the dangers of the sea, and from the violence of the enemy; may be a safeguard unto our most gracious Sovereign Lord, King GEORGE, and his D minions, and a security for such as pass on the seas upon their lawful occasions; that the i habitants of our Island peace and quietness our God; and that we may re turn in safety to enjoy the bless ings of the land, with the fruits of our labours, and with a thank ful remembrance of thy mercies to praise and glorify thy holy Name; through Jesus Christ our Lord. Amen.

The Collect.

in

may serve thee

(

1

0

2

all our doings, with th most gracious favour, and fur ther us with thy continual help; that in all our works begun, continued, and ende in thee, we may glorify th holy Name, and finally by th mercy obtain everlasting life.

rugaredd fywyd tragywyddol; through Jesus Christ our Lord. rwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen. Imen.

Sea.

| Gweddïau i'w harfer yn amser | Prayers to be used in Storms at

ar

Môr. o

Most Arglwydd Dduw, wrth orchymmyn yr hwn y mae'r command the winds' blow, and zwŷntoedd yn chwythu, ac yn lift up the waves of the sea, lyrchafu tonnau'r môr, a'r hwn and who stillest the rage there wyt yn gostegu ei ryferthwy of; We thy creatures, but mi. of; Yr ým ni dy greaduriaid, serable sinners, do in this our zithr pechaduriaid truain, yn great distress cry unto thee for ein dirfawr gyfyngder hwn, yn help: Save, Lord, or else we llefain arnat am dy gymmorth. perish. We confess, when we Achub, Arglwydd; onidê, darfu have been safe, and seen all am danom. Tra'r oeddym yn things quiet about us, we have ddiogel, ac yn gweled pob beth forgot thee our God, and reyn heddychol o'n hamgylch, yr fused to hearken to the still ým yn cyffesu anghofio o honom voice of thy word, and to obey dydi ein Duw, a gwrthod gwran- thy commandments : But now do ar lef ddistaw dy Air di, ac we see, how terrible thou art ufuddhâu i'th orchymmynion. in all thy works of wonder; Eithr yr awrhon ni a welwn the great God to be feared above mor ofnadwy ydwyț ti yn dy all: And therefore we adore thy holl weithredoedd 'rhyfedd ; ý Divine Majesty, acknowledging Duw mawr i'w ofni goruwch thy power, and imploring thy oll : ac am hynny yr addolwn goodness. Help, Lord, and save dy Dduwiol Fawredd, gan gyd- us for thy mercy's sake in Jenabod dy allu, ac attolygu dy sus Christ thy Son, our Lord. dosturi. Cymmorth, Arglwydd Amen. ac achub ni, er dy drugareddau yng Nghrist lesu dy Fab di, ein Harglwydd ni. Amen. Neu hon.

Or this. O Dra-gogoneddus a grasusaf O Most glorious and gracious wyt yn preswylio yn y nef, heaven, but beholdest all things eithr yn canfod pob peth isod; below ; Look down, we beseech Edrych i lawr, ni a attolygwn thee, and hear us, calling out i ti, a gwrando ni yn galw arnat of the depth of misery, and o eigion trueni, ac o safn yr ang- out of the jaws of this death, au hwn sydd barod yr awrhon which is ready now to swallow i'n traflyngcu Achub, Arglwydd; us up: Save, Lord, or else we onidê, 'darfu am danoin. Y perish. The living, the living, byw, y byw, efe a'th fawl di. shall praise thee. O send thy O danfon air dy, orchymmyn i word of command to rebuke the geryddu an-gerdd y gwŷntoedd, raging winds, and the roaring a rhuad y môr; fel, gan gael ein sea; that we, being delivered

[ocr errors]

yma, y byddom byw i'th wasanaethu di, ac i foliannu dy Enw holl ddyddiau'n bywyd. Gwrando, Arglwydd, ac achub ni, er anfeidrol ryglyddon ein gwỳnfydedig Iachawdwr dy Fab, ein Harglwydd Iesu Grist. Amen. TY Weddi a ddywedir o flaen Brwydr ar For, yn erbyn pob rhyw Elyn.

Alluoccaf ac ardderchoccaf Arglwydd Dduw, Arglwydd y lluoedd, yr hwn wyt yn llywodraethu ac yn rheoli pob peth; Tydi wyt yn eistedd ar yr orseddfaingc, yn barnu yn gyfiawn. Am hynny y dyneswn at dy Ddwyfol Fawredd yn ein hangenoctid hyn, ar fod i ti gymmeryd yr achos i'th law dy hun, a barnu rhyngom a'n gelynion. Cyfod dy nerth, O Arglwydd, a thyred i'n cymmorth: canys nid wyt bob amser yn rhoddi y rhyfel i'r cedyrn; eithr ti a ddichon achub gydâ llawer, neu gydâg ychydig. Och, na fydded i'n pechodau lefain yr awrhon i'n herbyn am ddïal; eithr gwrando ni dy weision truain, yn ymbil am dy drugaredd, ac yn eiriol am dy borth, ac am fod o honot yn ymddiffyn i ni rhag wyneb y gelyn. Gwna yn hyspys mai tydi yw ein Hachubwr, a'n cadarn Waredwr ni, trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen. ¶Gweddïau byrion i rai neillduol,

nad allant ymgyfarfod i gysylltu mewn Gweddi âg eraill, o herwydd y Frwydr, neu'r Dymmestl. Gweddiau cyffredinol.

wrthym ni bechaduriaid, ac achub ni er mwyn dy drugareddau.

Ti yw y Duw mawr, yr hwn a wnaethost ac a wyt yn llywio pob peth: O gwared ni er mwyn dy Enw.

serve thee, and to glorify thy Name all the days of our life. Hear, Lord, and save us, for the infinite merits of our blessed Saviour, thy Son, our Lord Jesus Christ. Amen.

The Prayer to be said before a Fight at Sea against any Ene

my.

Most powerful and glori

ous

the of hosts, that rulest and commandest all things; Thou sittest in the throne judging right, and therefore we make our address to thy Divine Majesty in this our necessity, that thou wouldest take the cause into thine own hand, and judge between us and our enemies. Stir up thy strength, O Lord, and come and help us; for thou givest not alway the battle to the strong, but canst save by many or by few. O let not our sins now cry against us for vengeance; but hear us thy poor servants begging mercy, and imploring thy help, and that thou wouldest be a defence unto us against the face of the enemy. Make it appear that thou art our Saviour and mighty Deliverer, through Jesus Christ our Lord. Amen.

[ocr errors]

Short Prayers for single persons, that cannot meet to join in Prayer with others, by reason of the Fight, or Storm.

General Prayers. ORD, be merciful to us

thy mercy's sake.

Thou art the great God, that hast made and rulest all things: O deliver us for thy Name's sake.

1

Ti yw y Duw mawr, i'w ofni Thou art the great God to be wchlawoll : 0. achub ni, fel feared above all : 0 save us, that moliannom di.

we may praise thee. -weddiau hyspysol o herwydd y Special Prayers with respect to Gelyn.

the Enemy.

O Lord, gyfiawn a galluog: Ó ym powerful : 0 diffyn ein hachos yn erbyn cause against the face of the wyneb y gelyn.

enemy: O Dduw, tydi wyt gadarn O God, thou art a strong ŵr ymddiffyn i bawb a ffoant tower of defence to all that flee ttat: O achub ni rhag traha unto thee : 0 save us from the gelyn.

violence of the enemy. o Arglwydd y lluoedd, ym O Lord of hosts, fight for us, add drosom, fel y gogoneddom that we may glorify thee. li.

Ona ad i ni suddo dan O suffer us not to sink under wys ein pechodau, na thraha the weight of our sins, or the gelyn.

violence

of the enemy: Arglwydd, cyfod, cymmorth ni, O Lord, arise, help us, and gwared ni er mwyn dy Enw. deliver us for thy Name's sake. Gweddiau byrion o ran y Dym

Short Prayers in respect of a mestl.

Storm. TYDI, O Arglwydd, yr hwn T HOU, O Lord, that stillest T

wyt yn dyhuddo terfysg y mộr, gwrando, gwrando ni, ac hear us, and save us, that we achub

ni, fel na'n cyfrgoller. perish not. O fendigedig Iachawdwr, yr O blessed Saviour, that didst hwn a achubaist dy ddisgyblion, save thy disciples ready to perish pan oeddynt ar ddibyn cyfrgolli in a storm, hear us, and save us, gan dymmest), gwrando ni, ac we beseech thee. achub ni, ni a attolygwn i ti.

Arglwydd, trugarhâ wrthym. Lord, have mercy upon us. Crist, trugarhâ wrthym.

Christ, have mercy upon us. Arglwydd, trugarhâ wrthym. Lord, have mercy upon us. o Arglwydd, clyw nyni. O Lord, hear us. O Crist, clyw nyni.

O Christ, hear us. Duw Dad, Duw Fab, Duw God the Father, God the Son, Yspryd Glân, trugarhâ wrthym, God the Holy Ghost, have merachub ni yr awrhon, ac yn dra- cy upon us, save us now and gywydd. Amen.

evermore. Amen. EIN VIN Tad, yr hwn wyt yn y Ohe

UR Father, which art in nefoedd, Sancteiddier dy heaven, Hallowed be thy Enw. Deued dy deyrnas. Bydd- Name. Thy, kingdom come. ed dy ewyllys ar y ddaear, Meg- Thy. will be done in earth, As is y mae yn y nefoedd. Dyro i it is in heaven. Give us this ni heddyw ein bara beunyddiol. day, our daily bread. And forA maddeu i ni ein dyledion, Fel give us our trespasses, As we fory maddeuwn ni i'n dyledwyr. give them that trespass against

THhe raging of the sea, hear

« FöregåendeFortsätt »