Sidor som bilder
PDF
ePub

roddi i'r tlodion: a hwy a ffrommasant yn ei herbyn hi. A'r Iesu a ddywedodd, Gadewch iddi; paham y gwnewch flinder iddi? hi a wnaeth weithred dda arnaffi. Canys bob amser y cewch y tlodion gydâ chwi, a phan fynnoch y gellwch wneuthurda iddynt hwy: ond myfi ni chewch bob amser. Hyn a allodd hon, hi a'i gwnaeth; hi a achubodd y blaen i enneinio fy nghorph erbyn y claddedigaeth. Yn wir meddaf i chwi, Pa le bynnag y pregether yr efengyl hon, yn yr holl fyd, yr hyn a wnaeth hon hefyd, a adroddir er coffa am dani. A Iudas Iscariot, un o'r deuddeg, a aeth ymaith at yr arch-offeiriaid, i'w fradychu ef iddynt. A phan glywsant, fe fu lawen ganddynt, ac a addawsant roi arian iddo. Yntau a geisiodd pa fodd y gallai yn gymmwys ei fradychu ef. A'r dydd cyntaf o wyl y bara croyw, pan aberthent y pasc, dywedodd ei ddisgyblion wrtho, I ba le yr wyt ti yn ewyllysio i ni fyned i barottôi i ti, i fwytta'r pasc? Ac efe a anfonodd ddau o'i ddisgyblion, ac a ddywedodd wrthynt, Ewch i'r ddinas, a chyferfydd â chwi ddyn yn dwyn ystenaid o ddwfr: dilynwch ef. A pha le bynnag yr el i mewn, dywedwch wrth wr y tŷ, fod yr Athraw yn dywedyd, Pale y mae'r lletty, lle y gallwyf, mi a'm disgyblion, fwytta'r pasc? Ac efe a ddengys i chwi oruwch ystafell fawr wedi ei thaenu yn barod yno parottôwch i ni. A'i ⚫ ddisgyblion a aethant, ac a ddaethant i'r ddinas, ac a gawsant megis y dywedasai efe wrthynt; ac a barottoisant y pasc. A phan aeth hi yn hwyr, efe a ddaeth gyda'r deuddeg. Ac fel yr oeddynt yn eistedd, ac yn bwytta, yr Iesu a ddywedodd, Yn wir meddaf i chwi, Un o honoch, yr hwn sydd yn bwytta gydâ myf, a'm brad

:

have been sold for more than three hundred pence, and have been given to the poor: and they murmured against her. And Jesus said, Let her alone; why trouble ye her? she hath wrought a good work on me: for ye have the poor with you always, and whensoever ye will ye may do them good; but me ye have not always. She hath done what she could; she is come aforehand to anoint my body to the burying. Verily I say unto you, 'Wheresoever this Gospel shall be preached throughout the whole world, this also that she hath done shall be spoken of for a memorial of her. And Judas Iscariot, one of the twelve, went unto the chief priests to betray him unto them. And when they heard it they were glad, and promised to give him money. And he sought how he might conveniently betray him. And the first day of unleavened bread, when they killed the passover, his disciples said unto him, Where wilt thou that we go and prepare, that thou mayest eat the passover? And he sendeth forth two of his disciples, and saith unto them, Go ye into the city, and there shall meet you a man bearing a pitcher of water; follow him: And wheresoever he shall go in, say ye to the good-man of the house, The Master saith, Where is the guest-chamber, where I shall eat the passover with my disciples? And he will shew you a large upper-room furnished, and prepared: there make ready for us. And his disciples went forth, and came into the city, and found as he had said unto them: and they made ready the passover. And in the

ycha i. Hwythau a ddechreu- evening he cometh with the asant dristâu, a dywedyd wrtho twelve. And as they sat, and bob yn un ac un, Ai myfi? ac did eat, Jesus said, Verily I say arall, Ai myfi? Ac efe a attebodd unto you, One of you which ac a ddywedodd wrthynt, Un o'r eateth with me shall betray me. deuddeg, yr hwn sydd yn gwlych- And they began to be sorrowu gydâ mi yn y ddysgl, yw efe. ful, and to say unto him one by Maby dyn yn wîr sydd yn myned one, Is it I ? and another said, ymaith, fel y mae yn ysgrifen- Is it I? And he answered and edig am dano: ond gwae'r dyn said unto them, It is one of the hwnnw trwy'r hwn y bradychir twelve that dippeth with me in Mab y dyn; da fuasai i'r dyn the dish. The Son of Man inhwnnw pe nas ganesid. Ac fel deed goeth, as it is written of yr oeddynt yn bwytta, yr Iesu a him: but wo to that man by gymmerodd 'fara, ac a'i bendith- whom the Son of Man is beiodd, ac a'i torrodd, ac a'i rhoddes trayed: good were it for that iddynt, ac a ddywedodd, Cym- man if he had never been born. merwch, bwyttêwch: hwn yw fy And as they did eat, Jesus took nghorph. Ac wedi iddo gym- bread, and blessed, and brake meryd y cwppan, a rhoi diolch, it

, and gave to them, and said, efe a'i rhoddes iddynt: a hwynt Take, eat: this is my body. oll a yfasant o hono. Ac efe a And he took the cup, and when ddywedodd wrthynt, Hwn yw fy he had given thanks he gave ngwaed i o'r testament newydd, it to them: and they all drank yr hwn a dywelltir tros lawer. of it. And he said unto them, Yn wîr yr wyf yn dywedyd wrth- This is my blood of the new ych, nad yfaf mwy o ffrwyth y testament, which is shed for winwŷdden, hyd y dydd hwnnw many; Verily I say unto you, pan yfwyf ef yn newydd yn I will drink no more of the nheyrnas Duw. Ac wedi idd- fruit of the vine, until that ynt ganu mawl, hwy a aethant day that I drink it new in the allan i fynydd yr Olewŷdd. A Kingdom of God. And when dywedodd yr Iesu wrthynt, Chwi they had sung an hymn they a rwystrir oll o’m plegid i y nôs went out into the mount of hon: canys ysgrifenedig yw, Tar- Olives. And Jesus saith unto awaf y bugail, a'r defaid a wa- them, All ye shall be offendsgerir. Eithr wedi i mi adgyfodi, ed because of me this night : mi a âf o'ch blaen chwi i Galilea. for it is written, I will smite Ond Petr a ddywedodd wrtho, Pe the shepherd, and the sheep byddai bawb wedi eu rhwystro, shall be scattered.

But, after etto ni byddaf fi. A dywedodd that I am risen, I will go beyr Iesu wrtho, Yn wîr yr ydwyf fore you into Galilee. But Peyn dywedyd i ti, Heddyw, o fewn ter said unto him, Although y nos hon, cyn canu o'r ceiliog all shall be offended, yet will ddwywaith, y gwêdi fi deir- not I. And Jesus saith unto gwaith. Ond efe a ddywedodd him, Verily I say unto thee, yn helaethach o lawer, Pe gor- That this day, even in this fyddai i mi farw gydâ thi, ni'th night, before the cock crow wadaf ddim. A'r un modd y twice, thou shalt deny me dywedasantoll. A hwy a ddaeth- thrice. But he spake the more ant i le yr oedd ei enw Geth- vehemently, If I should die

[ocr errors]

semane. Ac efe a ddywedodd with thee, I will not deny thee wrth ei ddisgyblion, Eisteddwch in any wise. Likewise also said yma, tra fyddwyf yn gweddïo. they all. And they came to a Ac efe a gymmerth gydâg ef place which was named GethPetr, ac Iago, ac Ioan, ac a semane and he saith to his ddechreuodd ymofidio a thristâu disciples, Sit ye here, while I yn ddirfawr; ac efe a ddywedodd shall pray. And he taketh with wrthynt, Y mae fy enaid yn athrist him Peter, and James, and hyd, angau arhoswch yma, a John, and began to be sore gwyliwch. Ac efe a aeth ychydig amazed, and to be very heavy, ym mlaen, ac a syrthiodd ar y and saith unto them, My soul is ddaear, ac a weddïodd, o bai bo- exceeding sorrowful unto death; sibl, ar fyned yr awr honno oddi- tarry ye here, and watch. And wrtho. Ac efe a ddywedodd, Ab- he went forward a little, and ba, Dad, pob peth sydd bosibl i fell on the ground, and prayti; tro heibio y cwppan hwn oddi- ed, that, if it were possible, wrthyf: eithr nid y peth yr yd- the hour might pass from him. wyf fi yn ei ewyllysio, ond y peth And he said, Abba, Father, all yr ydwyt ti. Ac efe a ddaeth, ac things are possible unto thee; a'u cafodd hwy yn cysgu; ac a take away this cup from me; ddywedodd wrth Petr, Simon, ai nevertheless, not what I will, cysgu yr wyt ti? oni allit wylio but what thou wilt. And he un awr? Gwyliwch a gweddi- cometh and findeth them sleepwch, rhag eich myned mewn ing, and saith unto Peter, Siprofedigaeth: yr yspryd yn ddïau mon, sleepest thou? couldest sydd barod, ond y cnawd sydd not thou watch one hour? wan. Ac wedi iddo fyned ymaith Watch ye and pray, lest ye drachefn,, efe a weddïodd, gan enter into temptation: the spiddywedyd yr un ymadrodd. Ac rit truly is ready, but the flesh wedi iddo ddychwelyd, efe a'u is weak. And again he went cafodd hwynt drachefn yn cysgu, away, and prayed, and spake (canys yr oedd eu llygaid hwynt the same words. And when he wedi trymhâu) ac ni wyddent returned he found them asleep beth a attebent iddo. Ac efe a again, (for their eyes were headdaeth y drydedd waith, ac a vy,) neither wist they what to ddywedodd wrthynt, Cysgwch answer him. And he cometh weithian, a gorphwyswch: digon the third time, and saith unto yw, daeth yr awr; wele, yr ydys them, Sleep on now, and take yn bradychu Mab y dyn i ddwy- your rest: it is enough, the hour law pechaduriaid. Cyfodwch, is come; behold, the Son of Man awn; wele, y mae yr hwn sydd yn is betrayed into the hands of sinfy mradychu yn agos. Ac yn y ners. Rise up, let us go; lo, he man, ac efe etto yn llefaru, daeth that betrayeth me is at hand. Iudas, un o'r deuddeg, a chydâg And immediately, while he yet ef dyrfa fawr â chleddyfau a ffyn, spake, cometh Judas, one of the oddiwrth yr arch-offeiriaid, a'r twelve, and with him a great mulysgrifenyddion, a'r henuriaid. titude with swords and staves, A'r hwn a'i bradychodd ef a rodd- from the chief priests, and the asai arwydd iddynt, gan ddywed- scribes, and the elders. And he yd, Pwy bynnag a gusanwyf, that betrayed him had given hwnnw yw; deliwch ef, a dyg- them a token, saying, Whomso

ever I shall kiss, that same is he; take him, and lead him away safely. And as soon as he was come he goeth straightway to him, and saith, Master, master; and kissed him. And they laid their hands on him, and took him. And one of them that stood by drew a sword, and smote a servant of the high priest, and cut off his ear. And Jesus answered, and said unto them, Are ye come out as against a thief, with swords and with staves, to take me? I was daily with you in the temple teaching, and ye took me not: but the Scriptures must be fulfilled. And they all forsook him, and fled. And there followed him a certain young man, having a linen cloth cast about his naked body; and the young men laid hold on him: and he left the linen cloth, and fled from them naked. And they led Jesus away to the high priest: and with him were assembled all the chief priests, and the elders, and the scribes. And Peter followed him afar off, even into the palace of the high priest; and he sat with the servants, and warmed himself at the fire. And the chief priests and all the council sought for witness against Jesus to put him to death; and found none. For many bare false witness against him, but their witness agreed not together. And there arose certain, and bare false witness against him, saying, We heard him say, I will destroy this temple that is made with hands, and within three days I will build another made without hands. But neither so did their witness agree together. And the high priest yn stood up in the midst, and asked Jesus, saying, Answerest

wch ymaith yn sicr. A phan ddaeth, yn ebrwydd efe a aeth atto, ac a ddywedodd, Rabbi, Rabbi; ac a'i cusanodd ef. A hwythau a roisant eu dwylaw arno, ac a'i daliasant ef. A rhyw un o'r rhai oedd yn sefyll ger llaw, a dynnodd ei gleddyf, ac a darawodd was yr arch-offeiriad, ac a dorrodd ymaith ei glust ef. A'r Iesu a attebodd ac a ddywedodd wrthynt, Ai megis at leidr y daethoch allan, à chleddyfau ac â ffyn, i'm dala i? Yr oeddwn i beunydd gyda chwi yn athrawiaethu yn y deml, ac ni'm daliasoch ond rhaid yw cyflawni'r ysgrythyrau. A hwynt oll a'i gadawsant ef, ac a ffoisant. A rhyw wr ieuangc oedd yn ei ddilyn ef, wedi ymwisgo à llïain main ar ei gorph noeth; a'r gwŷr ieuaingc a'i daliasant ef: a hwn a adawodd y llïain, ac a ffodd oddiwrthynt yn noeth. A hwy a ddygasant yr Iesu at yr archoffeiriad: a'r holl arch-offeiriaid, a'r henuraid, a'r ysgrifenyddion, a ymgasglasant gydag ef. A Phetr a'i canlynodd ef o hirbell, hyd yn llys yr arch-offeiriad: ac yr oedd efe yn eistedd gyda'r gwasanaethwŷr, ac yn ymdwymno wrth y tân. A'r arch-offeiriad, a'r holl gynghor, a geisiasant dystiolaeth yn erbyn yr Iesu, i'w roi ef i farwolaeth; ac ni chawsant. Canys llawer a ddygasant gau dystiolaeth yn ei erbyn ef, eithr nid oedd eu tystiolaethau hwy yn gysson. A rhai a gyfodasant, ac a ddygasant gam-dystiolaeth yn ei erbyn ef, gan ddywedyd, Ni a'i clywsom ef yn dywedyd, Mi a ddinystriaf y deml hon o waith dwylaw, ac mewn tridiau yr adeiladaf arall heb fod o waith llaw. Acetto nid oedd eu tystiolaeth hwy felly yn gysson. Á chyfododd yr arch-offeiriad y canol, ac a ofynodd i'r Iesu gan

[ocr errors]

ddywedyd, Oni attebi di ddim? beth y mae y rhai hyn yn ei dystiolaethu yn dy erbyn? Ac efe a dawodd, ac nid attebodd ddim. Drachefn yr arch-offeiriad aofynodd iddo, ac a ddywedodd wrtho, Ai tydi yw Crist, Mab y Bendigedig? A'r Iesu a ddywedodd, Myfi yw: a chwi a gewch weled Mab y dyn yn eistedd ar ddeheulaw y gallu, ac yn dyfod y'nghymmylau'r nef. Yna'r arch-offeiriad, gan rwygo ei ddillad, a ddywedodd, Pa raid i ni mwy wrth dystion? chwi a glywsoch y gabledd: beth dybygwch chwi? A hwynt oll a'i condemniasant ef, ei fod yn euog o farwolaeth. A dechreuodd rhai boeri arno, a chuddio ei wyneb, a'i gernodio, a dywedyd wrtho, Prophwyda. A'r gweinidogion a'i tarawsant ef à chledrau eu dwylaw. Ac fel yr oedd Petr yn y llys i waered, daeth un o forwynion yr arch-offeiriad; a phan ganfu hi Petr yn ymdwymno, hi a edrychodd arno, ac a ddywedodd, Tithau hefyd oeddit gyda'r Iesu o Nazareth. Ac efe a wadodd, gan ddywedyd, Nid adwaen i, ac ni wn i beth yr wyt yn ei ddywedyd. Ac efe a aeth allan i'r porth; a'r ceiliog a ganodd. A phan welodd y llangces ef drachefn, hi a ddechreuodd ddywedyd wrth y rhai oedd yn sefyll yno, Y mae hwn yn un o honynt. Ac efe a wadodd drachefn. Ac ychydig wedi, y rhai oedd yn sefyll ger llaw a ddywedasant wrth Petr drachefn, Yn wir yr wyt ti yn un o honynt: canys Galilead wyt, a'th leferydd sydd debyg. Ond efe a ddechreuodd regu a thyngu, Nid adwaen i y dyn yma yr ydych yn dywedyd am dano. A'r ceiliog a ganodd yr ail waith. A Phetr a gofiodd y gair a ddywedasai'r Iesu wrtho, Cyn canu o'r ceiliog ddwywaith, ti am

chwi

thou nothing? what is it which these witness against thee? But he held his peace, and answered nothing. Again the high priest asked him, and said unto him, Art thou the Christ, the Son of the Blessed? And Jesus said, I am; and ye shall see the Son of Man sitting on the right hand of power, and coming in the clouds of heaven. Then the high priest rent his clothes, and saith, What need we any further witnesses? ye have heard the blasphemy: what think ye? And they all condemned him to be guilty of death. And some began to spit on him, and to cover his face, and to buffet him, and to say unto him, Prophesy: and the servants did strike him with the palms of their hands. And as Peter was beneath in the palace there cometh one of the maids of the high priest; and when she saw Peter warming himself she looked upon him, and said, And thou also wast with Jesus of Nazareth. But he denied, saying, I know not, neither understand I what thou sayest. And he went out into the porch; and the cock crew. And a maid saw him again, and began to say to them that stood by, This is one of them. And he denied it again. And a little after, they that stood by said again to Peter, Surely thou art one of them; for thou art a Galilean, and thy speech agreeth thereto. But he began to curse and to swear, saying, I know not this man of whom ye speak. And the second time the cock crew. And Peter called to mind the word that Jesus said unto him, Before the cock crow twice, thou shalt deny me thrice.

« FöregåendeFortsätt »