Sidor som bilder
PDF
ePub
[ocr errors]

5

Yna'r Iesu a ddyrchafodd ei lygaid, ac a welodd fod tyrfa fawr yn dyfod atto; ac a ddywedodd wrth Phylip, O ba le y prynwn ni fara, fel y caffo y rhai hyn fwytta? (A hyn a ddywedodd efe i'w brofi ef: canys efe a wyddai beth yr oedd efe ar fedr ei wneuthur.) Phylip a'i hattebodd ef, Gwerth dau can ceiniog o fara nid yw ddigon iddynt hwy, fel y gallo pob un o honynt gymmeryd ychydig. Un o'i ddisgyblion a ddywedodd wrtho, Andreas, brawd Simon Petr, Y mae yma ryw fachgennyn, a chanddo bum torth haidd, a dau bysgodyn; ond beth yw hynny rhwng cynnifer? A'r Iesu a ddywedodd, Perwch i'r dynion eistedd i lawr. Ac yr oedd glas-wellt lawer yn y fan honno. Felly y 1 gwŷr a eisteddasant i lawr, y'nghylch pum mîl o nifer. A'r Iesu a gymmerth y torthau, ac wedi iddo ddïolch, efe a'u rhannodd i'r disgyblion, a'r disgybl ion i'r rhai oedd yn eistedd; felly hefyd o'r pysgod gymmaint ac a fynnasant. Ac wedi eu digoni hwynt, efe a ddywedodd wrth ei ddisgyblion, Cesglwch y briw-fwyd gweddill, fel na choller dim. Am hynny hwy a'i casglasant, ac a lanwasant ddeuddeg basgedaid o'r briwfwyd, o'r pum torth haidd a weddillasai gan y rhai a fwyttasent. Yna y dynion, pan welsant yr arwydd a wnaethai'r Iesu, a ddywedasant, Hwn yn ddïau yw'r Prophwyd oedd ar ddyfod i'r byd.

C

[ocr errors]
[ocr errors]

1

[ocr errors]

4

yno gyda'i ddisgyblion. A'r pasc,

Y pummed Sul yn y Garawys. Y Colect.

Ν' I a attolygwn i ti, Hollalluog Dduw, edrych o

and there he sat with his disciples. And the a feast of the Jews, was nigh. When Jesus then lift up his eyes, and saw a great company come unto him, he saith unto Philip, Whence shall we buy bread, that these may eat? (And this he said to prove him; for he himself knew what he would do.) Philip answered him, Two hundred peny-worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, saith unto him, There is a lad here, which hath five barleyloaves, and two small fishes: but what are they among so many? And Jesus said, Make the men sit down. Now there was much grass in the place. So the men sat down, in number about five thousand. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks he distri buted to the disciples, and the disciples to them that were set down; and likewise of the fishes as much as they would. When they were filled, he said unto his disciples, Gather up the fragments that remain, that nothing be lost. Therefore they gathered them together, and Alled twelve baskets with the fragments of the five barleyloaves, which remained over and above unto them that had eaten. Then those men, when they had seen the miracle that Jesus did, said, This is of a truth that Prophet that should come into the world.

The fifth Sunday in Lent.
The Collect.

E beseech thee, Almighty

WGod, mercifully to look

fel y bo iddynt, trwy dy fawr ddaíoni, gael byth eu llywodraethu a'u cadw mewn enaid a chorph; trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

be

great goodness they may
governed and preserved ever
more, both in body and soul;
through Jesus Christ our Lord.

Amen.

CHRI

The Epistle. Heb. ix. 11.
HRIST being come an
High Priest of good things
to come, by a greater and more
perfect tabernacle, not made
with hands; that is to say, not
of this building; neither by the
blood of goats and calves; but
by his own blood he entered
in once into the holy place,
having obtained eternal redemp
tion for us. For if the blood
of bulls and of goats, and the
ashes of an heifer sprinkling
the unclean, sanctifieth to the
purifying of the flesh; how
much more shall the blood of
Christ, who, through the eter
nal Spirit, offered himself with-
out spot to God, purge your
conscience from dead works to
serve the living God? And for
this cause he is the Mediator
of the new testament, that by
means of death, for the redemp-
tion of the transgressions that
were under the first testament,
they which are called might
receive the promise of eternal

inheritance.

CRIST

Yr Epistol. Heb. ix. 11. RIST wedi dyfod yn ArchOffeiriad y daionus bethau a fyddent, trwy dabernacl mwy a pherffeithiach, nid o waith llaw, hynny yw, nid o'r adeiladaeth yma, nid chwaith trwy waed geifr a lloi, eithr trwy ei waed ei hun yr aeth efe unwaith i mewn i'r cyssegr, gan gael i ni dragywyddol ryddhad. Oblegid os ydyw gwaed teirw a geifr, a lludw anner wedi ei daenellu ar y rhai a halogwyd, yn sancteiddio i bureiddiad y cnawd; pa faint mwy y bydd i waed Crist, yr hwn trwy yr yspryd tragywyddol a'i hoffrymmodd ei hun yn ddifai i Dduw, buro eich cydwybod chwi oddiwrth weithredoedd meirwon i wasanaethu y Duw byw? Ac am hynny y mae efe yn Gyfryngwr y cyfammod newydd, megis trwy fod marwolaeth yn ymwared oddiwrth y troseddau oedd dan y cyfammod cyntaf, y cai y rhai a alwyd dderbyn addewid yr etifeddiaeth dragywyddol. Yr Efengyl. St. Ioan viii. 46. ESU a ddywedodd, Pwy o honoch a'm argyoedda i o bechod? ac od wyf fi yn dywedyd y gwir, paham nad ydych yn credu mi? Y mae yr hwn sydd o Dduw, yn gwrando geiriau Duw: am hynny nid ydych chwi yn eu gwrando, am nad ydych o Dduw. Yna'r attebodd yr Iuddewon, ac y dywedasant wrtho ef, Ond da

if I say the truth, why do ye not believe me? He that is of God heareth God's words; ye therefore hear them not, because ye are not of God. Then answered the Jews, and said unto him, Say we not well. yr ydym ni yn dywedyd, mai that thou art a Samaritan, and hast a devil? Jesus answer ed, I have not a devil; b I honour my Father, and do dishonour me. And I se

Samaritan wyt ti, a bod gennyt gythraul? Yr Iesu a attebodd, Nid oes gennyf gythraul; ond yr wyf fi yn anrhydeddu fy Nhad,

The Gospel. St. John viii. 46.
T

ESUS said, Which of you

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

d

ac yr ydych chwithau yn fy nianrhydeddu innau. Ac nid wyf fi yn ceisio fy ngogoniant fy hun; y mae a'i cais, ac a farn. Yn wir, yn wir, meddaf i chwi, Os ceidw neb fy ymadrodd i, ni wêl efe farwolaeth yn dragywydd. Yna y dywedodd yr Iuddewon wrtho, Yrawrhon y gwyddom fod gennyt gythraul. Bu Abraham farw, a'r prophwydi; ac meddi di, Os ceidw neb fy ymadrodd i, nid archwaetha efe farwolaeth yn dragywydd. Ai mwy wyt ti nag Abraham ein tad ni, yr hwn a fu farw? a'r prophwydi a fuant feirw: pwy yr wyt ti yn dy wneuthur dy hun? Yr Iesu a attebodd, Os wyf fi yn fy ngogoneddu fy hun, fy ngogoniant i

nid

yw ddim: fy Nhad yw'r hwn sydd yn fy ngogoneddu i, yr hwn yr ydych chwi yn dywedyd mai eich Duw chwi yw. Ond nid adnabuoch chwi ef; eithr myfi a'i hadwaen ef: ac os dywedaf nad adwaen ef, myfi a fyddaf debyg i chwi, yn gelwyddog: ond mi a'i hadwaen ef, ac yr wyf yn cadw ei ymadrodd ef. Gorfoledd oedd gan eich tad Abraham weled fy nydd i; ac efe a'i gwelodd hefyd, ac a lawenychodd. Yna y dywedodd yr Iuddewon wrtho, Nid wyt ti ddengmlwydd a deugain etto, ac a welaist ti Abraham? Yr Iesu a ddywedodd wrthynt, Yn wir, yn wir, meddaf i chwi, Cyn bod Abraham, yr wyf fi. Yna hwy a godasant gerrig i'w taflu atto ef. A'r Iesu a ymguddiodd, ac a aeth allan o'r deml.

[blocks in formation]

ddant

awd

ar

not mine own glory; there is one that seeketh and judgeth. Verily, verily, I say unto you, If a man keep my saying, he shall never see death. Then said the Jews unto him, Now we know that thou hast a devil: Abraham is dead, and the prophets; and thou sayest, If a man keep my saying, he shall never taste of death. Art thou

greater than our father Abraham, which is dead? and the prophets are dead: whom makest thou thyself? Jesus answered, If I honour myself, my honour is nothing; it is my Father that honoureth me, of whom ye say, that he is your God: yet ye have not known him; but I know him: and if I should say, I know him not, I shall be a liar like unto you; but I know him, and keep his saying. Your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it, and was glad. Then said the Jews unto him, Thou art not yet fifty years old, and hast thou seen Abraham? Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, before Abraham was,

I am. Then took they up stones to cast at him: but Jesus hid himself, and went out of the temple.

[graphic]

The Sunday next before Easter.
The Collect.

ALMIGHTY and everlasting

God, who, of thy love towards mankind, hast sent thy Son, our Saviour Jesus Christ, to take upon him our flesh, and to suffer death upon

angau ar y groes, fel y gallai pob the cross, that all mankind rhyw ddyn ddilyn esampl ei fawr should follow the example of ostyngeiddrwydd ef ; Caniattâ his great humility; Mercifully o'th drugaredd fod i ni ganlyn grant, that we may both follow esampl ei ddïoddefaint, a bod the example of his patience, and hefyd yn gyfrannogion o'i gyf- also be made partakers of his odiad; trwy yr unrhyw Iesu Grist resurrection ; through the same ein Harglwydd. Amen.

Jesus Christ our Lord. Amen. Yr Epistol. Phil. ii. 5.

The Epistle. Phil. ii. 5. B YDDED ynoch y meddwl

ET this mind be in you,

L yma, yr hwn oedd hefyd which was also in Christ yng Nghrist lesu: yr hwn, ac Jesus: who, being in the form efe yn ffurf Duw, ni thybiodd of God, thought it not robbery yn drais fod yn ogyfuwch â to be equal with God; but Duw: eithr efe a'i dibrisiodd ei made himself of no reputation, hun, gan gymmeryd arno ag- and took upon him the form of wedd gwâs, ac a wnaed mewn a servant, and was made in the cyffelybiaeth dynion. A'i gael likeness of men : and being mewn dull fel dyn, efe a'i dar- found in fashion as a man, he ostyngodd ei hun, gan fod yn humbled himself, and became ufudd hyd angau, ïe, angau'r obedient unto death, even the groes. Oherwydd paham, Duw death of the cross. Wherefore a'i tra-dyrchafodd yntau, ac a God also hath highly exalted roddes iddo Enw, yr hwn_sydd him, and given himoa Name goruwch pob enw : fel yn Enw'r which is above every name; Iesu y plygai pob glîn o'r nef- that at the Name of Jesus every olion, a'r daearolion, a than knee should bow, of things in ddaearolion bethau; ac y cy- heaven, and things in earth, and ffesai pob tafod fod Iesu Grist things under the earth; and yn Arglwydd, er gogoniant Duw that every tongue should confess Tad.

that Jesus Christ is Lord, to the

glory of God the Father. Yr Efengyl. St. Matth. xxvii. 1. A Phan ddaeth, y bore, cyd- The Gospel. St. Matth. xxvii. 1.

yr offeiriaid a henuriaid

HEN the morning was

WA
у
bobl

yn come, all the chief priests erbyn yr Iesu, fel y rhoddent and elders of the people took ef i farwolaeth. Ac wedi idd- counsel against Jesus, to put ynt ei rwymo, hwy a'i dygasant him to death. And when they ef ymaith, ac a'i traddodasant had bound him, they led him ef i Pontius Pilat y rhaglaw. away, and delivered him to Yna pan welodd Iudas, yr hwn Pontius Pilate the governour, a'i bradychodd ef, ddarfod ei Then Judas who had betrayed gondemnio ef, bu edifar ganddo; him, when he saw that he was ac a ddug drachefn y deg ar condemned, repented himself, hugain arian i'r arch-offeiriaid and brought again the thirty a'r henuriaid, gan ddywedyd, pieces of silver to the chief Pechais, gan fradychu gwaed priests and elders, saying, I gwirion. Hwythau a ddywed- have sinned, in that I have beasant, Pa beth yw hynny i ni? trayed the innocent blood. And edrych di. Ac wedi iddo daflu'r they said, What is that to us?

arian yn y deml, efe a ymadawodd, ac a aeth ac a ymgrogodd. A'r arch-offeiriaid a gymmerasant yr arian, ac a ddywedasant, Nid cyfreithlawn i ni eu bwrw hwynt yn y drysorfa; canys gwerth gwaed ydynt. Ac wedi iddynt gyd-ymgynghori, hwy a brynasant â hwynt faes y crochenydd, yn gladdfa dïeithriaid. Am hynny y galwyd y maes hwnnw, Maes y gwaed, hyd heddyw. (Yna y cyflawnwyd yr hyn a ddywedwyd trwy Ieremias y prophwyd, gan ddywedyd, A hwy a gymmerasant y deg ar hugain arian, pris y prisiedig, yr hwn a brynasant gan feibion Israel, ac a'u rhoisant hwy am faes y crochenydd, megis y gosododd yr Arglwydd i mi.) A'r Iesu a safodd ger bron y rhaglaw: a'r rhaglaw a ofynodd iddo, gan ddywedyd, Ai ti yw Brenhin yr Iuddewon? A'r Iesu a ddywedodd wrtho, Yr wyt ti yn dywedyd. phan gyhuddid ef gan yr archoffeiriaid a'r henuriaid, nid attebodd efe ddim. Yna y dy wedodd Pilat wrtho, Oni chlywi di faint o bethau y maent hwy yn eu tystiolaethu yn dy erbyn di? Ac nid attebodd efe iddo un gair; fel y rhyfeddodd y rhaglaw yn fawr. Ac ar yr wyl honno yr arferai y rhaglaw ollwng yn rhydd i'r bobl un carcharor, yr hwn a fynnent. Ac yna yr oedd ganddynt garcharor hynod, a elwid Barabbas. Wedi iddynt gan hynny ymgasglu y'nghŷd, Pilat a ddywedodd wrthynt, Pa un a fynnwch i mi ei ollwng yn rhydd i chwi; Barabbas, ai yr Iesu, yr hwn a elwir Crist? canys efe a wyddai mai o genfigen y traddodasent ef. Ac efe yn eistedd ar yr orseddfaingc, ei wraig a ddan

A

see thou to that. And he cast down the pieces of silver in the temple, and departed, and went and hanged himself. And the chief priests took the silver pieces, and said, It is not lawful for to put them into the treasury, because it is the price of blood. And they took counsel, and bought with them the potter's field, to bury strangers in. Wherefore that field was called, The field of blood, unto this day. (Then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet, saying, And they took the thirty pieces of silver, the price of him that was valued, whom they of the children of Israel did value, and gave them for the potter's field, as the Lord appointed me.) And Jesus stood before the governour; and the governour asked him, saying, Art thou_the King of the Jews? And Jesus said unto him, Thou sayest. And when he was accused of the chief priests and elders, he answered nothing. Then saith Pilate unto him, Hearest thou not how many things they witness against thee? And he answered him to never a word, insomuch that the governour marvelled greatly. Now at that feast the governour was wont to release unto the people a prisoner, whom they would. And they had then a notable prisoner, called Barabbas. Therefore when they were gathered together, Pilate said unto them, Whom will ye that I release unto you? Barabbas, or Jesus which is called Christ? For he knew that for envy they had delivered him. When he was set down on the judgementseat, his wife sent unto him,

« FöregåendeFortsätt »