Svenska Folkets Historia under Konungarne af Vasa Atten, Volym 2

Framsida
1820
0 Recensioner
 

Så tycker andra - Skriv en recension

Vi kunde inte hitta några recensioner.

Utvalda sidor

Andra upplagor - Visa alla

Vanliga ord och fraser

Populära avsnitt

Sidan 388 - ... läsa så mycket flere själamessor för dem. Ett sådant testamente hade Peder Smed i Örebro gjort; men sönerna satte sig deremot såsom en onödig vidskepelse. Deras moder började då gråta, sägande: att det var i en olycklig stund,, de med stor kostnad begynte få...
Sidan 487 - Gud om ett godt råd; ty här är en hög sak för handen, som gäller meniga riksens välfärd uppå.
Sidan 357 - Munkeboda, som var utantill med vallar, "grafvar och murar väl förvaradt, och in"nantill med besättning, archelie, stycken "och andra gevär så försedt, att det icke "stod till att eröfras, utan med en svår och "långsam belägring.
Sidan 471 - Men dig", yttrar hon, kännes jag icke vid.; ditt eget samvete skall vittna, att du ljuger inför Gud och menniskor.
Sidan 478 - Konungen metl dem ville foretaga, 17 hade de litet att uppbära, så hade de ock litet att utgifva. Detta tal förtörnade den kraftfulle Brask.
Sidan 510 - Sveriges lagbok i synnerhet kyrko194 balken. som dock skröpliga nog sammansatt är, så är han dock icke mot utan med lagen, när han rätt...

Bibliografisk information