Sidor som bilder
PDF
ePub

VOL.LXXXIX.T: 11.

[graphic]
[ocr errors][ocr errors]

Perkies delen: 15. prom the importanteng in the Grand Jury Room in the

Guild Háll

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »