Sveriges statskalender

Framsida

Så tycker andra - Skriv en recension

Vi kunde inte hitta några recensioner.

Innehåll

Upplysningar
4
Förklaring över förkortningarna
13
Avlönings och pensionsförhållanden
19
Kalendarium
37
Kungl Huset
55
Kungl Hovstaterna 7
64
Konungens Statsråd 48
77
Överrätter och Kollegier samt övriga till statsförvaltningen hörande Allmänna
91
10 Folkhushållningsdepartementet 142
182
Till Statsdepartementen hörande stater och kårer
206
Riddarhusdirektionen
870
Akademier samt vittra och lärda samfund m m
919
Postanstalter och postunderrättelser
974
Register till ecklesiastikstaten Är 4 2 va 24
24

Andra upplagor - Visa alla

Bibliografisk information