Primitiv konst, konst och konsthantverk hos primitiva folk

Framsida
Aktiebolaget Bokverk, 1947 - 467 sidor
0 Recensioner
Recensionerna verifieras inte, men Google söker efter och tar bort falskt innehåll när det upptäcks
 

Så tycker andra - Skriv en recension

Vi kunde inte hitta några recensioner.

Andra upplagor - Visa alla

Vanliga ord och fraser

Populära avsnitt

Sida 456 - Beschreibung aller Nationen des Russischen Reichs, ihrer Lebensart, Religion, Gebräuche, Wohnungen, Kleidungen und übrigen Merkwürdigkeiten, 4 Bde., Petersburg 1776-1780 (vgl.
Sida 300 - Uti handen hava de en famns lång tobakspipa av trä, som skruvas ihop med leder, att stödja sig vid, och uti dess pipehuvud kan gå en god näve tobak.
Sida 32 - Mönsterbok för lapsk hemslöjd" (1920). Här ha själva grundelementen analyserats fram och sammansättningarna följts ända till de mest komplicerade mönstren. I all den i trä och ben ristade eller skurna ornamentiken finna vi såsom element den raka och den böjda linjen, rispan eller skåran, den med särskilt dragmått gjorda dubbellinjen, stick och uddsnitt (karvsnitt), utförda med knivspetsen, etc. Av dessa enkla element har man åstadkommit en otalig mängd figurer och mönster.
Sida 32 - Varangerf jord och på en del andra håll inom lapparnas utbredningsområde, är av lapskt ursprung är ovisst — men kan vara antagligt. Den skulptur som på sistone övats här och där av händiga lappar, vanligen framställande älg och ren samt ren med akja och körande lapp, har nog mest tillkommit med tanke på turistmarknaden. Så synes det även vara med den dermaplastik, små uppstoppade figurer av tillskuret renskinn, som man sysslat med på ett och annat håll.
Sida 30 - Denna konstframställning saknade ju varje tradition, ej heller fick den någon efterföljd utan stannade vid Turis individuella insats, men stämplarnas figurer ha skurits med något av traditionen från själva paleolitikum. Bland de ryska lapparna, som tack vare den ortodoxa kyrkans bildkult inte fått samma religiösa avsky för bilder som de lutherska och särskilt de laestadianska lapparna, synes även världsliga bildmotiv i större utsträckning ha levat kvar.
Sida 29 - Renen och hela akja-ekipaget, kåtan, hunden och björnen etc. finner man sålunda sedan några decennier som ristningar på knivslidor och annan benslöjd, stundom även på slöjdalster i trä. Dessa moderna bildframställningar visa ofta, när slöjdaren varit renskötare, samma goda blick för det karakteristiska hos framför allt renen som de gamla konstverken på trumskinnet eller bergväggen. Sommaren 1939 hittades vid Suorva...
Sida 27 - Radien attje — ha utvecklats till en fantastisk kapelliknande byggnad med den ena laven över den andra och utsprång och spiror i det oändliga. Renar och andra djur äro också vanligen mycket schematiskt tecknade — men tagna på kornet. Man märker samma förtrogenhet med objektet som i klippkonsten, men tecknaren har i allmänhet frångått det naturalistiska återgivandet och komFig.
Sida 24 - Och med jägarkulturernas överallt dokumenterade behov av bildframställningar i magiskt syfte är det troligt, att man på ett mycket tidigt stadium funnit trumskinnet tjänligt för detta. Trolltrummornas figurvärld är dock mycket rikare än den nordskandinaviska klippkonstens, som helt hänför sig till jaktmagien. Hällarnas figurer visa vanligen endast olika former av storvilt samt en och annan människofigur jämte figurer som kunna tolkas såsom fångstanordningar och magiska symboler.
Sida 30 - Kolahalvön funnit stora inkarvade renfigurer, som kunna ställas vid sidan om hällristarnas och Skums mästerverk. Lapparnas plastiska bildkonst är jämförelsevis mycket obetydlig. De förkristna lapparna hade med sina seitar och träbeläten en viss ytterligt primitiv sakral skulptur. Seitarna voro i allmänhet endast bisarra, av natu30 Fig.
Sida 29 - ... skinnet; dessa både ristade och målade figurer utmärkas vanligen av rakare linjer och större kantighet än de andra. Mestadels ha figurerna utförts som konturteckningar, ej sällan endast som "streckgubbar", men i en del fall ha de blivit fyllda och sålunda i viss mening målade. I dessa...

Bibliografisk information