Sveriges sköna litteratur: en öfverblick vid akademiska föreläsningar, Volym 3

Framsida
C.W.K. Gleerup, 1835
 

Så tycker andra - Skriv en recension

Vi kunde inte hitta några recensioner.

Andra upplagor - Visa alla

Vanliga ord och fraser

Populära avsnitt

Sidan 205 - Eder, gode herrar, med ett latinskt anslag. Men såsom jag uti inga böcker ännu har funnit, att Aristoteles eller Cicero hava gjort det götiska eller schytiska språket, som likväl är det äldsta, den äran och den studerande ungdomen till några...
Sidan 215 - Rikes välfärd ha f ver måst utgjuta och låta mitt blod, dock allt härtill genom Guds Nådiga beskydd till lifvet intet skadd , och på sistone det låta måste; ty vill jag för min afresa och nu denne gången hafva eder...
Sidan 155 - J sägen icke nej, ulan jo, jo! Och gerna skulle jag trolofva dig , Om du vor' en Christen qvinna ; Men nu är du ett ledt hafstroll , Min kärlek du aldrig kan vinna. "Hertig Magnus, Hertig Magnus, trolofven J mig, "Jag beder eder ännu så gerna , "J sägen icke nej, utan jo, jo! "Hertig Magnus , Hertig Magnus , besinna dig , "Och ej så spotskclig svara ; "Ty vill du inte trolofva mig , "Så stall du få vansinnig vara.
Sidan 215 - Gud den aldrahögste til själ, lif och all välfärd allernådigst befullade , önskandes att vi efter detta usla och mödosamma lefvernet efter Guds behag mage finnas och möta hvarannan i det himmelska och oförgängliga hos Gud oss beredda lifvet och glädjen.
Sidan 52 - Det är den befallandes fel om den lydande icke lyder, ty lagen skall utan krus följas och städse. - Ingen ämbetsman må lidas som ej är tarflig, nyttig och flitig.
Sidan 263 - Jag vill väl hålla med rikskansleren, att demokraterna äro deremot blodtörstiga, om de komma till väldet. Dessutom ingen gloire med dem under deras eviga split och träto ; sådan utvisar alla tiders historia detta partiets regeringssätt; och stackare den konung som låter ,llir.. sig af deras låckemat, ännu sämre än de andres hårdhandsketag.
Sidan 215 - ... och farligheter för Sveriges rikes välfärd hafver måst utgjuta och låta mitt blod, dock allt härtill genom Guds nådiga beskydd till lifvet intet skadad, ock på sistone det låta måste. Ty vill jag före min afresa och nu...
Sidan 216 - Borgerskapet vill jag ock hafva önskat, att edre små kåtor mage blifva stora stenhus, edre små båtar stora skepp och farkoster, och att oljan i edre krukor aldrig nia tryta och felas; och det till en valediction.
Sidan 155 - Det går så väl på vatten , som fasta land , "Och genom de markerna vida.
Sidan 453 - Skall din åmiiiuesdag pii runestafvar karfvas; Och fast du lägges ned till ro i stilla graf, Jag skära skall ditt namn, till evig minneslexa, I lönn, i Iiok och lind, som skall med barken vexa.

Bibliografisk information