Historisk tidskrift, Volym 1

Framsida
Svenska historiska föreningen, 1881
The sections "Öfversikter och granskningar" and "Bilagor" are separately paged. The latter section includes "Sv. Hist. föreningens årssammankomst" and "Historisk bibliografi:" (1880-89 by Carl Silfverstolpe, 1890- by Kr. Settervall).
 

Så tycker andra - Skriv en recension

Vi kunde inte hitta några recensioner.

Andra upplagor - Visa alla

Vanliga ord och fraser

Populära avsnitt

Sidan li - ... att fa den att luta ât sin sida, är det att frukta, att den faller ât andra sidan, om nämligen det inom riksdagen kommer att visa sig man, nog skarpsinniga och nog...
Sidan 16 - Oldbreve til Kundskab om Norges indre og ydre Forhold, Sprog, Slœgter, Sœder, Lovgivning og Rettergang i Middelaldercn.
Sidan 310 - Ingenting kan jemföras med den oreda i allt som kallas lagliga former, hvarmed Sverige utgick ur unionen ; och denna oreda har räckt längre än man föreställer sig, äfven sedan lagens bokstaf synes intyga motsatsen.
Sidan lxxvi - Staël-Uolsteio, ambassadeur de Suède en France, et de son successeur comme chargé d'affaires le baron Brinkman.
Sidan li - ... som ansetts tjenligt. Man har förmärkt eller, hvilket kommer pâ ett ut, trott sig märka, att regeringen förlorat marken ; man har börjat betvifla dess rättvisa och man vill ej uttala sig öfver dess opartiskhet.
Sidan 16 - C.: Kong Christiern den Forstes Reiser i Tydskland og Italien i Aarene 1474 og 1475.
Sidan 29 - Kort derefter akedde den högtidliga förlofningen, och den 2 Juni 1698 firades bilägret emellan hertig Fredrik den fjerde af Holstein och prinsessan Hedvig Sofia. Det visade sig snart, att detta var en afgörande vändpunkt i Sveriges politik. Juel gjorde, sedan hans förhoppningar att vinna konung Carls hjerta för prinsessan Sofia Hedvig allt mer sjunkit, ännu ett sista försök att...
Sidan 28 - Må hända bidrogo dessa många tidiga framställningar i sin mån att framkalla deri motvilja mot äktenskapets band, som sedermera rotfäste sig hos Carl den tolfte. Baron Juel, en erfaren diplomat och särdeles bekant med svenska...
Sidan 30 - ... norra Tyskland och vidrörde slutligen äfven önskligheten af en förlikning med Holstein. Det kan icke sägas, att den svenska regeringen kom dessa framställningar rätt vänligt till motes.
Sidan 218 - Svenska borgersmän», hvars medlemmar förbundo sie att upprätthalla konungens myndighet, halla vakt öfver att lasteliit tal eller stämplingar mot konungen ej finge förekomma, samt att vid valen till den stundande riksdagen arbeta i hans intresse*). Sedan...

Bibliografisk information