Sidor som bilder
PDF
ePub

RHETORIC.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

ALEXANDER BAIN, LL. D.

EMERITUS PROFESSOR OF LOGIC IN THE UNIVERSITY OF ABERDEEN

NEW YORK

D. APPLETON AND COMPANY

1890

[blocks in formation]
« FöregåendeFortsätt »