Sidor som bilder
PDF
[ocr errors][ocr errors][merged small]

då han sin civile tienst uti militair förvandlade, på embarquerings dagen i Stockholm den 17 Aug. 1707.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

som begicks i Upsala uti kongl. scad. book-tryckerij
den 16 Febr. 1706.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic][graphic][ocr errors][graphic][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

... ... .. - .- l l Om sxo med smo ar tackt, och det san referera.

[ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »