Sidor som bilder
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

Le v n et og B ed r i ft er,
med Kaabere.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][graphic][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

en maadelig Beslutning paa Aaret 1717 - *) for Kommandeur Tordenskiold; Imid. Iertid var hans Skiebne den Tiid ei bedre. Den største Deel af hans Midler og Velfærd kom paa Hukkertens Brag i Fiendens Hænder. I Begyndelsen lod det vel til . han skulle faaet alting tilbage af den Svenske Konges Stormodighed, men imod denne Konges Agt blev der

dog siden intet af. Tord. Levn. 3D. A 2 Harts

[graphic]
[graphic]
[ocr errors]

*) Denne Walter er siden bleven Etatsraad og Deputeret i Oekonomie- og Kommerce-Kollegio.

[ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »