Sidor som bilder
PDF
ePub
[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

Andelige.
Tacksäijelse til Gudh för hielp uthur vatnsnod
Nyåhrsskrifft 1672
Davidz klagesång öfver Jonathan
Davidz klagegråt öfver Absalon.
Af Davidz LI psalm ..
Davidz ottatijondeandre psalm.
Zions döttrars deijlighet
Nyåhrsskrifft 1673
Om trones kamp och seger
Tacksäijelse til Gud för den b. nattvarden
Tacksäijelse för den högtönsklige friden
Predikningztexter. I. Af Ps. XLVI: 9 ad fin

II. XXVIII: 6 ad fin

III. Es. XII toto
Öfver Jesu födelse

död
bimmelsfärd

den bootfärdige röfvaren

Födelse-skriffter.
Till Samuel Hadorph

Carl XII.

169.
170.
170.
171.
171.
172.
172.
173.
173.
174.
174.
175.
175.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

176.
176.

[ocr errors]
[ocr errors]

Bröllopz-skriffter.
Till Oloff Rosendalius och Maria Eliædotter

Johan Simsten och Maria Jacobsdotter
Johan Andersson och Brita Göding
Olof Kanik och Anna Myra .
Georg Jacobsson Krus och Elisabeth Elis .
Christian Poppelman och Catharina Hedræa
Johan Pbilipson Drabitias ocb Magdal. Holm
Elias Noræus och Elisab, Månsdotter Duræa
Samuel Jönsson och Elisab. Eriksdotter
Erik Andersson och Anna Cath. Marqvardt
And. Larsson Arndt o. Agneta Pettersdotter
Petrus Bergman och Elsa Carlsdotter Falck
Erik Aurivillius och Anna Loceenia
Johan Georg Elerdt och Märta Nilsdotter.

177.
177.
178.
178.
179.
179.
180.
180.
181.
181.
182.
182.
183.
183.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Till Joban Isaksson och Catharina Jobansdotter Sid. 184.
Lars Fernæus och Christina Schalina

184.
Jacob Honnen och

185.

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]

185.
186.
186.
187.
187.
188.
188.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

189.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

189.
190.
190.
191.
191.
192.
192.
193.
193.
194.
194.
195.
195.
196.
196.
197.

Olaus Rudbeck
Christian Poppelman
Andr. Wollimhaus .
Jonas Kiernander
Margreta Mårtensdotter Brunner .
Lars Fenner .
Lars Larsson Wenns
Joban Columbus .
Jonas Ersson
Sven Larsson Helsing
Gefle stad
Vincentius Favorinus
N. N. (i dess stambok)
Joseph Jacobsson

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]

Verldzlige.
Upsala Anatomiesaal
Gefle Gymnasii invigning.
Dipas kättiegång.
Psyches grafskrifft
Enfaldig nöijachtigheet
När som min tupna rann
Uppå en mammonist

en siuklinger
Tag seden der tu kommer .
Uppå en frijare.

densamma af ett annat dato
Öölsööl Gästbodztook
några sqvallertaskor.
jungfru Gloria
densamma, sedan hon blef gifft
moos:r Tbadler .

209.
209.
210.
210.
211.
211.
212.
212.
213.
213.
214.
214.
215.
215.
216.
216.

.

[ocr errors]

.

[ocr errors]

Grifft-minne öfver Peter Trotzenfeldt.
Bref till mademoiselle Marguerite Brunner.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Till Johan Spalding och Anna Stina Brander Sid, 328.

Hans Ström och Cath. Regina Spalding 330.
Lars Kåhre och Maria Elisab. Torsell

332.
Hans Pabl och Charlotta Cronström

334.
Daniel Westerling och Anna Brita Ström 336.
Petter von Lingen och Margar. Tersmeden 338.
Joh. Lagerbielke och Anna Maria Lagermark 339.
Didrik Granatenflycht och Agneta Regina Irfving 340.
David Silvius och Sopbia Helding ...

342.
Alex. Fernström och Anna Marg. Bergman 344.
Anders Nilsson ocb Anna Hansdotter

346.
Lars Åberg och Anna Cath. Robsam.

349.
Hans Heldingh och Agneta Croese

351.
Magnus Salan och Luciana Kijbl

353.
Mårten Edenberg och Christina Silentz . 355.
Sven Schenbobm och Catbar. Paulsen .

357.
Carl Cedergreen och Sara Victoria

359.
Lars Rybeck och Anna Cathar. Clerck . 360.
Joachim Halpap och Hel. Cbrist. Sebmeer 361.
Jonas Kråka och Catbar. Sillnæa

362.
Elof Skragge och Anna Drake

364.
Johan Leuchovius och Cathar. Ebrenström 367.
Joh. Niklas Edman och Anna Chr. Willemot 370.
Erich Giers och Anna Christina Tranhielm 371.
Jonas Anger och Helena Ebreoström . . 372.
Jac. Lagerstedt och Cath. Maria Tollstadia 373.
Joban Lijffman och Helena Smidt.

374.
Erik Sparre och Sophia Wrede

375.
C. Gust. Hartman och Anna Maria Lindzelli 376.
Thomas Bergman och Cath. Barckenbohm 377.
Julius Georg. Matthiæ och Maria Mattheis 378.
Lars Tufva och Beata Magd. Laurell

380.
Carl Löfgren ocb Sophia Brenner ..

382.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

-

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »