Sidor som bilder
PDF
ePub

equal.

na

digonolrwydd llawenydd sydd path of life; in thy presence is

ger dy fron, ar dy ddeheulaw y the fulness of joy and at thy bi mae digrifwch yn dragywydd. right hand there is pleasure for

evermore. Psal. xvii. Exaudi, Domine.

Psal. xvii. Exaudi, Domine. CHE

EAR the right, O Lord, der ; ystyria fyllefain, consider my complaint : and gwrando fy ngweddi o wefusau hearken unto my prayer, that didwyll.

goeth not out of feigned lips. 2 Deued fy marn oddiger dy 2 Let my sentence come forth fron ; edryched dy lygaid ar from thy presence : and let thine uniondeb.

eyes
look

upon the thing that is 3 Profaist fy nghalon, gofwy 3 Thou hast proved and viaist fi y nos; chwiliaist fi, ac sited mine heart in the nightni chei ddim anwiredd ynof: season; thou hast tried me, and bwriedais throseddai fy shalt find no wickedness in me : ngenau.

for I am utterly purposed that

my mouth shall not offend. 4 Tuagat am weithredoedd 4 Because of men's works, that dynion, wrth eiriau dy wefusau are done against the words of

yr ymgedwais rhag llwybrau yr thy lips : I have kept me from 1. yspeilydd.

the ways of the destroyer. 5 Cynnal fy ngherddediad yn 5 hold thou up my goings dy lwybrau, fel na lithro fy in thy paths : that my footsteps nhraed.

slip not. 6 Mi a elwais arnat; canys

6 I have called upon thee, O gwrandewi arnaf fi, o Dduw: God, for thou shalt hear me ; gostwng dy glust attaf, ac erglyw incline thine ear to me, and fy ymadrodd.

hearken unto my words. 7 Dangos dy ryfedd drugar 7 Shew thy marvellous loveddau, o Achubydd y rhai a ing-kindness, thou that art the ymddiriedant ynot, rhag y sawl Saviour of them which put their a ymgyfodant yn erbyn dy dde- trust in thee : from such as reheulaw.

sist thy right hand. 8 Cadw fi fel canwyll llyg 8 Keep me as the apple of an ad: cudd fi dan gysgod dy ad- eye : hide me under the shadow enydd,

of thy wings, 9 Rhag yr annuwiolion, y 9 From the ungodly that trourhai a'm gorthrymmant : rhag ble me : mine enemies compass fy ngelynion marwol, y rhai aʼm me round about to take away hamgylchant.

10 Cauasant gan eu brasder : 10 They are inclosed in their à'u genau y llefarant mewn own fat: and their mouth speakbalchder.

eth proud things. 11 Ein cynniweirfa ni a gylch 11 They lie waiting in our ynasant hwy yr awrhon : gosod- way on every side : turning their asant eu llygaid i dynnu i lawr eyes down to the ground; i'r ddaear.

12 Eu dull sydd fel llew a 12 Like as a lion that is greechwennychai'sglyfaethu, ac meg- dy of his prey : and as it were

my soul.

is llew ieuangc yn aros mewn a lion's whelp, lurking in secret lleoedd dirgel.

places. 13 Cyfod, Arglwydd, achub ei 13 Up, Lord, disappoint him, flaen ef, cwympa ef: gwared fy and cast him down : deliver my enaid rhag yr annuwiol, yr hwn soul from the ungodly, which is yw dy gleddyf di.

a sword of thine; 14 Rhag dynion y rhai yw dy 14 From the men of thy law, O Arglwydd, rhag dyn- hand, O Lord, from the men, ion y byd, y rhai y mae eu rhan I say, and from the evil world : yn y bywyd yma, a'r rhai y which have their portion in this llenwaist eu bóliau a'th gudd- life, whose bellies thou fillest iedig drysor: llawn ydynt o feib- with thy hid treasure. ion, a gadawant eu gweddill i'w 15 They have children at their rhai bychain.

desire : and leave the rest of

their substance for their babes. 15 Myfi a edrychaf ar dy 16 But as for me, I will be wyneb mewn cyfiawnder: di- hold thy presence in righteousgonir fi, pan ddihunwyf, a'th ness : and when I awake up ddelw di.

after thy likeness, I shall be satisfied with it.

C

ARAF di, Arglwydd, fy I strength; the Lord is my

PRYDNHAWNOL WEDDI.

EVENING PRAYER. Psal. xviii. Diligam te, Domine. Psal. xviii. Diligam te, Domine.

, nghadernid. 2 Yr Arglwydd yw fy nghraig stony rock, and my defence : a'm hymddiffynfa, a’m gwared- my Saviour, my God, and my ydd ; fy Nuw, fy nghadernid, might, in whom I will trust, yn yr hwn yr ymddiriedaf; fy my buckler, the horn also of my nharian, a chorn fy iachawdwr- salvation, and my refuge. iaeth, a'm huchel-dwr.

3 Galwaf ar yr Arglwydd can 2 I will call upon the Lord, moladwy: felly y’m cedwir rhag which is worthy to be praised : fy ngelynion.

so shall I be safe from mine

enemies. 4 Gofidion angau a'm cylchyn 3 The sorrows of death comasant, ac afonydd y fall a'm passed me: and the overflowings dychrynasant i.

of ungodliness made me afraid. 5 Gofidiau uffern a'm cylchyn 4 The pains of hell came aasant: maglau angau a achub- bout me the snares of death asant fy mlaen.

overtook me. 6 Yn fy nghyfyngder y gel 5 In my trouble I will call wais ar yr Arglwydd, ac y upon the Lord : and complain gwaeddais ar fy Nuw: efe a gly- unto my God. bu fy llêf o'i deml, a'm gwaedd 6 So shall he hear my voice 'ger ei fron a ddaeth i'w glustiau out of his holy temple : and my ef.

complaint shall come before him,

it shall enter even into his ears. in Yna y siglodd ac y cryn

in The earth trembled and odd y ddaear; a seiliau'r myn- quaked : the very foundations

yddoedd a gynhyrfodd ac a ym- also of the hills shook, and were siglodd, am iddo ef ddigio. removed, because he was wroth.

8 Dyrchafodd mwg o'i ffroen 8 There went a smoke out in au, a thân a ysodd o'i enau : glo his presence : and a consuming a ennynasant ganddo.

fire out of his mouth, so that

coals were kindled at it. 9 Efe hefyd a ostyngodd y 9 He bowed the heavens also, nefoedd, ac a ddisgynodd : à and came down : and it was dark thywyllwch oedd dan ei draed under his feet. ef.

10 Marchogodd hefyd ar y 10 He rode upon the cherucerub, ac a ehedodd : ïe, efe a bims, and did fly: he came flyehedodd ar adenydd y gwŷnt. ing upon the wings of the wind. 11 Efe a wnaeth dywyllwch

11 He made darkness his seyn ddirgelfa iddo; a'i babell o'i cret place : his pavilion round amgylch oedd dywyllwch dyfr- about him with dark water, and oedd, a thew-gymmylau yr awyr. thick clouds to cover him. 12 Gan

у disgleirdeb oedd ger 12 At the brightness of his ei fron, ei gymmylau a aeth- presence his clouds removed : ant heibio ; cenllysg a marwor hail-stones, and coals of fire. tanllyd.

13 Yr Arglwydd hefyd a dar 13 The Lord also thundered anodd yn y nefoedd, a'r Gor

out of heaven, and the Highest uchaf a roddes ei lêf; cenllysg gave his thunder : hail-stones, a marwor tanllyd.

and coals of fire. 14 lë, efe a anfonodd ei saeth

14 He sent out his arrows, au, ac a'u gwasgarodd hwynt; and scattered them : he cast ac a saethodd ei fellt, ac a’ú forth lightnings, and destroyed gorchfygodd hwynt.

them. 15 Gwaelodion y dyfroedd a 15 The springs of waters were welwyd, a seiliau'r byd a ddi- seen, and the foundations of the noethwyd gan dy gerydd di, o round world were discovered, at Arglwydd, a chan chwŷthad an- thy chiding, O Lord : at the adl dy ffroenau.

blasting of the breath of thy

displeasure. 16 Anfonodd oddiuchod, cym

16 He shall send down from merodd fi, tynnodd fi allano on high to fetch me : and shall ddyfroedd lawer.

take me out of many waters. 17 Efe a'm gwaredodd oddi

17 He shall deliver me from wrth fy ngelyn cadarn, a rhag my strongest enemy, and from fy nghaseion: canys yr oeddynt them which hate me : for they yn drech nâ mi.

are too mighty for me. 18. Achubasant fy mlaen yn 18 They prevented me in the nydd fy ngofid : ond yr Ar- day of my trouble : but the Lord glwydd oedd gynhaliad i mi. was my upholder.

19 Dug fi hefyd i ehangder : 19 He brought me forth also gwaredodd fi; canys ymhoffodd into a place of liberty : he

brought me forth, even because

he had a favour unto me. 20 Yr Arglwydd a'm gobrwy 20 The Lord shall reward me odd yn ol fy nghyfiawnder ; yn after my righteous dealing : ac

ynof.

ol glendid fy nwylaw y talodd cording to the cleanness of my efe i mi.

hands shall he recompense me. 21 Canys cedwais ffyrdd yr 21 Because I have kept the Arglwydd, ac ni chiliais yn an- ways of the Lord : and have nuwiol oddiwrth fy Nuw. not forsaken my God, as the

wicked doth. 22 O herwydd ei holl farnedig 22 For I have an eye unto all aethau ef oedd ger fy mron i, a'i his laws : and will not cast out ddeddfau ni fwriais oddiwrthyf. his commandments from me.

23 Bûm hefyd yn berffaith 23 I was also uncorrupt begydâg ef, ac ymgedwais rhag fy fore him : and eschewed mine anwiredd.

own wickedness. 24 A'r Arglwydd a'm gobrwy 24 Therefore shall the Lord odd yn ol fy nghyfiawnder, yn reward me after my righteous ol purdeb fy nwylaw o flaen ei dealing : and according unto lygaid ef.

the cleanness of my hands in

his eye-sight. 25 A'r trugarog y gwnai dru 25' With the holy thou shalt garedd ; â'r gwr perffaith y gwnai be holy: and with a perfect man berffeithrwydd.

thou shalt be perfect. 26 A'r glân y gwnai lendid; 26 With the clean thou shalt ac â'r cyndyn yr ymgyndyn- be clean : and with the froward ni.

thou shalt learn frowardness. 27 Canys ti a waredi'r bobl 27 For thou shalt save the gystuddiedig: ond ti a ostyngi people that are in adversity : olygon uchel.

and shalt bring down the high

looks of the proud. 28 O herwydd ti a oleui fy 28 Thou also shalt light my nghanwyll: yr Arglwydd fy Nuw candle : the Lord my God shall a lewyrcha fy nhywyllwch. make my darkness to be light. 29 Oblegid ynot ti

y rhedais

29 For in thee I shall discomtrwy fyddin ; ac yn fy Nuw y fit an host of men : and with llemmais dros fur.

the help of my God I shall leap

over the wall. 30 Duw sydd berffaith ei 30 The way of God is an unffordd ; gair yr Arglwydd sydd defiled way : the word of the wedi ei buro: tarian yw efe i Lord also is tried in the fire; bawb a ymddiriedant ynddo. he is the defender of all them

that put their trust in him. 31 Canys pwy sydd Dduw heb 31 For who is God, but the law yr Arglwydd a phwy sydd Lord : or who hath any strength, graig ond ein Duw ni?

except our God? 32 Duw sy'n fy ngwregysu

32 It is God, that girdeth me à nerth, ac yn gwneuthur fy with strength of war : and makffordd

yu
berffaith.

eth my way perfect. 33 Gosod y mae efe fy nhraed 33 He maketh my feet like fel traed ewigod; ac ar fy uchel- harts' feet : and setteth me up fannau y’m sefydla.

on high. 34 Efe sy'n dysgu fy nwylaw 34. He teacheth mine hands i ryfel; fel y dryllir bwa dur yn to fight : and mine arms shall fy mreichiau.

break even a bow of steel.

under me.

35 Rhoddaist hefyd i mi dar 35 Thou hast given me the ian dy iachawdwriaeth ; a'th defence of thy salvation : thy ddeheulaw a’m cynhaliodd, a'th right hand also shall hold me fwynder a'm llïosogodd. up, and thy loving correction

shall make me great. 36 Ehengaist fy ngherdded 36 Thou shalt make room iad danaf; fel na lithrodd fy enough under me for to go : nhraed.

that my footsteps shall not slide. 37 Erlidiais fy ngelynion, ac 37 I will follow upon mine a'u goddiweddais : ac ni ddy- enemies, and overtake them : chwelais nes eu difa hwynt. neither will I turn again till I

have destroyed them. 38 Archollais hwynt, fel na 38 I will smite them, that allent godi: syrthiasant dan fy they shall not be able to stand : nhraed.

but fall under my

feet. 39 Canys gwregysaist fi à 39 Thou hast girded me with nerth i ryfel : darostyngaist strength unto the battle : thou danaf y rhai a ymgododd i'm shalt throw down mine enemies herbyn.

40 Rhoddaist hefyd i mi wàr 40 Thou hast made mine eneau fy ngelynion ; fel y difethwn mies also to turn their backs fy nghaseion.

upon me : and I shall destroy

them that hate me. 41 Gwaeddasant, ond nid oedd 41 They shall cry, but there achubydd: sef ar yr Arglwydd, shall be none to help them : yea, ond nid attebodd efe hwynt. even unto the Lord shall they

cry, but he shall not hear them. 42 Maluriais hwynt hefyd fel 42 I will beat them as small llwch o flaen y gwŷnt: teflais as the dust before the wind : I hwynt allan megis tom yr heol- will cast them out as the clay in ydd.

the streets. 43 Gwaredaist fi rhag cynhen 43 Thou shalt deliver me from nau'r bobl; gosodaist fi yn ben the strivings of the people : and cenhedloedd: pobl nid adnabûm, thou shalt make me the head of a’m gwasanaethant.

the heathen.

44 A people whom I have not

known : shall serve me. 44 Pan glywant am danaf, 45 As soon as they hear of ufuddhânt i mi: meibion dïeithr me, they shall obey me : but the a gymmerant arnynt ymddar- strange children shall dissemble

with me. 45 Meibion dïeithr a ballant, 46 The strange children shall ac a ddychrynant allan o'u dirgel fail : and be afraid out of their fannau.

prisons. 46 Byw yw'r Arglwydd, a 47 The Lord liveth, and blessbendithier fy nghraig: a dyr- ed be my strong helper : and chafer Duw fy iachawdwriaeth. praised be the God of my sal

vation. 47 Duw sydd yn rhoddi i mi 48 Even the God that seeth allu ymddïal, ac a ddarostwng y that I be avenged : and subbobloedd danaf.

dueth the people unto me.

ostwng i mi.

« FöregåendeFortsätt »