Om Google boksökning
Översikt
Tankar och idéer
Allmän hjälp

Partnersprogram
För förläggare och författare
Delta nu
Hjälp för partners

Biblioteksprojekt
Översikt
• Bibliotekspartners
Hjälp för bibliotekarie

Bibliotekspartners

Bayerska statsbiblioteket

”Efter dagens tillkännagivande öppnar vi vårt bibliotek för världen och tar själva syftet med bibliotek – att upptäcka böcker och kunskap – längre in i den digitala eran. Det är ett spännande arbete med att hjälpa läsare i hela världen att upptäcka och uppleva Tysklands rika litterära tradition på Internet, när och var de vill”.

–Dr. Rolf Griebel, generaldirektör för Bayerska statsbiblioteket

Läs mer om Bayerska statsbibliotekets del i projektet [på tyska].

Columbia University

”Vår medverkan i Google boksöknings biblioteksprojekt kommer att utöka bibliotekets redan omfattande digitala resurser betydligt,” säger James Neal, Columbias vice ordförande för informationstjänster och universitetsbibliotekarie. ”Biblioteket kommer att kunna göra större delar av sina fantastiska arkiv och särskilda samlingar tillgängliga för forskare i hela världen på ett sätt som kommer att förändra forskningen fundamentalt.”

– James Neal, universitetsbibliotekarie och vice ordförande för informationstjänster vid Columbia University

Läs mer om Columbias del i projektet.

Committee on Institutional Cooperation (CIC)

”Partnerskapet med Google är ett av de mest ambitiösa projekten i CIC:s historia. Det är en anmärkningsvärd omvandling av bibliotekstjänster och tillgång till information. Vi öppnar resurserna som både en gemensam tillgång bland universiteten och en offentlig tillgång som är tillgänglig för alla”.

–Barbara McFadden Allen, chef för CIC

Läs mer om CIC:s del i projektet.

Cornell University Library

Forskningsbibliotek är idag en integrerad del av det akademiska arbetet genom deras stöd för forskning, undervisning och studier. De hjälper också allmänheten genom att förbättra tillgången till verk av världens skarpaste hjärnor. Cornell University Library är ett betydande forskningsbibliotek. Biblioteket ser positivt på att samarbeta med Google tillsammans med andra institutioner. Resultatet av samarbetet är en betydande minskning av den tid och det arbete som krävs för att tillhandahålla forskningsresurser i fulltext online”.

-Anne R. Kenney, tillförordnad universitetsbibliotekarie på Cornell University

Läs mer om Cornell University Librarys del i projektet.

Harvard University

Det nya århundradet innebär nya möjligheter för alla bibliotek, däribland Harvards, och för dem som använder dem. Samarbetet mellan framstående forskningsbibliotek och Google kommer att skapa en viktig allmän resurs som studenter, lärare, forskare och läsare överallt kan dra nytta av. I projektet utnyttjas Internet så att användarna kan identifiera intressanta böcker med en precision och hastighet som tidigare inte gick att föreställa sig. Användaren får sedan hjälp att hitta böckerna i lokala bibliotek eller att köpa dem från utgivare och bokhandlare. För böcker som är allmän egendom blir det ännu bredare åtkomst”.

– Sidney Verba, chef för Harvard University Library

Läs mer om Harvards del i projektet.

Ghents universitetsbibliotek

Det är spännande att kunna öppna våra böcker och vårt bibliotek genom det här projektet. Det är ett spännande arbete med att hjälpa läsare överallt att upptäcka och uppleva Belgiens och Europas rika litterära tradition och kultur. Dessutom kommer vi att starta ett flerårigt projekt med att renovera biblioteksbyggnaden. När biblioteketr stängt kommer böckerna fortfarande att vara öppna för studenter och akademiker genom Google boksökning”.

– Sylvia Van Peteghem, chefsbibliotekarie vid Ghents universitetsbibliotek

Läs mer om Ghents universitetsbiblioteks del i projektet [på nederländska]

Keios universitetsbibliotek

Tack vare Googles projekt kan vi göra våra samlingar tillgängliga över hela världen så att våra böcker kan bidra till forskning och utbildning i global skala. Vårt universitet grundades 1858 av Yukichi Fukuzawa, som var känd för sitt arbete för information och medier i det moderna Japan. Därför är det särskilt passande att Keio är det första japanska bibliotek som deltar i Google boksökning”.

–Professor S. Sugiyama, chef för Keios universitetsbibliotek

Läs mer om Keios del i projektet [på japanska].

Kataloniens nationalbibliotek

En gång i tiden kunde bara de som kunde besöka vårt bibliotek använda våra böcker. Nu kan vem som helst som är intresserade av vårt stora utbud titlar hitta dem online, eller kanske bara upptäcka dem av en slump genom en enkel sökning i Google boksökningsindex. Detta är ett stort steg framåt och det gör att läsare i hela världen kan upptäcka och använda Kataloniens, Kastiliens och Latinamerikas rika litteratur”.

– Dolors Lamarca, chef för Barcelonas nationalbibliotek

Läs mer om Kataloniens nationalbiblioteks del i projektet [på katalanska].

New York Public Library

Forskningsbiblioteken vid New York Public Library slogs av hur bra Googles mål stämde överens med deras egna.Vi ser digitaliseringsprojektet som en omvandling av informationsåtkomsten och ville inte bara lära oss av den utan också påverka den. Vår insats är för närvarande återhållsam, ett begränsat antal volymer i utmärkt skick, på utvalda språk och som är allmän egendom. Efter en lämplig utvärdering av detta begränsade deltagande ser vi fram emot ett mer omfattande samarbete i framtiden”.

– David Ferriero, Andrew W. Mellon, chef och VD för forskningsbiblioteken vid New York Public Library

Läs mer om New York Public Librarys del i projektet.

Oxford University

Bodleian Librarys mission har alltsedan grundandet 1602 varit baserad på Sir Thomas Bodleys vision om ett bibliotek som tjänar en världsomfattande ”kunskapens republik”, med samlingarna öppna för alla som behöver dem. Än idag har över 60 % av läsarna som använder och arbetar på Bodleian Library ingen direkt anknytning till Oxfords universitet. Googles biblioteksprojekt i Oxford vittnar om vårt pågående arbete för att göra det möjligt för både den akademiska världen och allmänheten att få tillgång till våra samlingar. Initiativet kommer att föra Sir Thomas Bodleys vision och Bodleian Librarys etos in i den digitala tidsåldern. Läsare i hela världen kommer att kunna använda bibliotekets samlingar via Internet”.

– Ronald Milne, tillförordnad chef för Oxfords universitetsbibliotek och Bodley's Librarian

Läs mer om Oxfords del i projektet.

Princeton University

I generationer har Princetons bibliotekarier arbetat med att bygga upp en imponerande samling böcker inom tusentals ämnesområden och på mängder av språk. Att göra den del av samlingen som inte är skyddad av upphovsrätt tillgänglig online kommer att göra det lättare för Princetons studenter och fakultet att utöva sin forskning. Genom att gå med i Googles partnerskap kan vi dela med oss av samlingen till forskare över hela världen, något som är helt i linje med universitetets inofficiella motto: Princeton i nationens tjänst och i alla nationers tjänst”.

– Karin Trainer, bibliotekarie vid Princeton University

Läs mer om Princeton University Librarys del i projektet.

Stanford University

Stanford har digitaliserat texter i åratal för att göra dem mer tillgängliga och sökbara. Men när det gäller böcker (till skillnad från tidskrifter) har arbetet varit begränsat i omfång av både tekniska och ekonomiska orsaker. Man kan säga att Googles arrangemang lyfter vår effektiva digitala produktion från en liten verkstad till en riktig fabrik. Genom det här programmet och andra av liknande slag kommer Stanford att underlätta inlärning och stimulera innovationer”.

Michael A. Keller, universitetsbibliotekarie

Läs mer om Stanfords del i projektet.

University of California

Genom att låsa upp den informationsskatt som finns i våra bibliotek och utsätta den för det senaste som söktekniken kan erbjuda, fortsätter University of California sitt arbete med att utnyttja teknik och våra bibliotekssamlingar till stöd för forskning, utbildning, patientvård och kulturellt engagemang. I den här nya världen kommer människor att göra kopplingar mellan information och idéer som hittills varit otillgängliga, vilket ökar innovationstakten på alla områden – akademiska, ekonomiska och sociala – och förbättrar användningen av världens stora bibliotek.

Med digitala kopior av våra bibliotekssamlingar har vi också en säkerhet för de tusentals författare, förläggare och läsare som skulle drabbas hårt av till exempel naturkatastrofer. Den som tvivlar på hur en sådan katastrof skulle påverka vårt kulturella arv behöver bara titta på den förödelse som drabbade våra systerbibliotek i delstaterna vid Mexikanska golfen under orkanen Katrina.

Vi är en institution som har byggt dessa stora samlingar som en allmän egendom och med allmänhetens förtroende. Att delta i Googles bibliotekspartnerskap var det enda rätta”.

– Daniel Greenstein, vice provost för forskningsinformation och universitetsbibliotekarie

Läs mer om University of Californias del i projektet.

Complutenseuniversitetet i Madrid

Böcker som inte är skyddade av upphovsrätt och som tidigare bara varit tillgängliga för personer med tillgång till Complutenseuniversitets bibliotek och för dem som hade råd att resa dit, kommer nu att bli tillgängliga för alla med en Internetanslutning. Vi öppnar bokstavligen vårt bibliotek för omvärlden. Möjligheterna till utbildning är fantastiska och vi är mycket glada att kunna arbeta med Google i det här projektet”.

– Carlos Berzosa, rektor

Läs mer om Complutenseuniversitetets del i projektet [på spanska].

Lausannes universitetsbibliotek

”Böcker som inte är skyddade av upphovsrätt och som tidigare bara varit tillgängliga för personer med tillgång till Lausannes universitetsbibliotek kommer nu att bli tillgängliga för alla med en Internetanslutning. Vi öppnar bokstavligen vårt bibliotek för omvärlden. Möjligheterna till utbildning är fantastiska och vi är mycket glada att kunna arbeta med Google i det här projektet”.

–Hubert A. Villard, chef för Lausannes kantonala bibliotek och universitetsbibliotek.

Läs mer om Lausannes universitetsbiblioteks del i projektet [på franska].

University of Michigan

Googles projekt är väsentligt för vår mission att som ett framstående allmänt bibliotek arbeta för kunskapen – på universitetet och utanför. Genom att delta i ett partnerskap som gör våra samlingar sökbara genom Google blir University of Michigan delaktigt i ett initiativ som radikalt ökar informationsmängden som är allmänt tillgänglig. University of Michigan välkomnar projektet eftersom det är ett sätt att göra information tillgänglig för så många som möjligt och så lätt som möjligt. Dessutom gick University of Michigans bibliotek med i det här banbrytande partnerskapet av ett antal mycket starka skäl:

  • Vi tror att det här arbetet, förutom att ge grundläggande åtkomst till bibliotekets samlingar, innebär en avgörande förändring. Universitetsbiblioteket kommer att kunna bygga vidare och omdefiniera sina viktigaste bibliotekstjänster för det nya årtusendet.
  • Detta arbete kommer att skapa nya sätt för användarna att söka i och utnyttja bibliotekets innehåll och öppna samlingarna för våra egna användare och användare i hela världen.
  • Vi har varit engagerade i storskaliga materialkonverteringar med inriktning på konservation i åratal och vi har varit ledande i digitalt konservationsarbete bland forskningsbibliotek, men vi vet att det bara är genom den här typen av partnerskap som vi kan genomföra digitalisering i den här skalan. Vårt program är omfattande och vi har kunnat digitalisera ungefär 5 000 volymer per år. Men även i den takten skulle det ta oss över tusen år att digitalisera hela samlingen”.

John P. Wilkin, biträdande universitetsbibliotekarie

Läs mer om University of Michigans del i projektet.

University of Texas i Austin

Samhällets universitetsbibliotek har det betydelsefulla uppdraget att samla in och tillhandahålla information som omfattar alla aspekter av mänskligt vetande. Våra bibliotek ansvarar också för att bevara denna kunskap effektivt och att se till att den kommer att finnas tillgänglig under mycket lång tid. Vid University of Texas i Austin är vi djupt engagerade i dessa mål och vi tror att vårt deltagande i det här projektet kommer att hjälpa oss att vara fortsatt engagerade långt in i framtiden”.

Fred Heath, vice provost och bibliotekschef

Läs mer om University of Texas del i projektet.

University of Virginia

University of Virginias bibliotek var en pionjär inom digitalisering av material som är allmän egendom. Vi började med tryckt text 1992. Både lärarna och studenterna upptäckte snabbt att bortglömda texter som inte längre trycks kunde nå ny publik och ge upphov till ny forskning. Vi har ofta pratat om bibliotek utan väggar. Tack vare det här partnerskapet är vi nu närmare än någonsin att förverkliga den visionen”.

Karin Wittenborg, universitetsbibliotekarie vid University of Virginia

Läs mer om University of Virginias del i projektet.

University of Wisconsin – Madison

De kombinerade samlingarna på University of Wisconsins bibliotek i Madison och Wisconsin Historical Society Library utgör en av de största samlingarna av dokument och historiskt material i USA. Genom det avgörande partnerskapet med Google intar universitetet en ledande roll för att bevara verk som är allmän egendom för framtida generationer. Bibliotekets resurser blir allmänt tillgängliga för utbildning och forskning. Arbetet är ett bra exempel på ”The Wisconsin Idea” – tanken att universitetet inte har några gränser. Wisconsins bibliotek har följt traditionen. Googles digitaliseringsarbete innebär att biblioteken kan ge utökad åtkomst till material som är allmän egendom och därför hittills bara har varit tillgängliga på bibliotek. En stor del av det här materialet är sällsynt eller unikt. Det är en rik, öppen källa till information som kan användas för utbildning och forskning och av allmänheten”.

Edward Van Gemert, tillförordnad chef vid University of Wisconsins bibliotek i Madison

Läs mer om UW-Madisons del i projektet.

©2011 Google - Googles startsida - Om Google - Sekretesspolicy