Om Google boksökning
Översikt
Tankar och idéer
Allmän hjälp

Partnersprogram
För förläggare och författare
Delta nu
Hjälp för partners

Biblioteksprojekt
• Översikt
Bibliotekspartners
Hjälp för bibliotekarie

Google biblioteksprojekt – Ett utvidgat kortregister över världens böcker

Vi samarbetar med flera större bibliotek för att inkludera deras samlingar i Google boksökning. Precis som i ett kortregister visas information om böckerna och i många fall även strängar, det vill säga ett antal meningar med söktermerna i sitt sammanhang.

Hur ser en bok ut i Google biblioteksprojekt?
När du klickar på resultatet av en boksökning i biblioteksprojektet kan det visas grundläggande bibliografisk information om boken och i många fall ett antal strängar, det vill säga meningar med söktermen i sitt sammanhang. Om boken inte är upphovsrättsskyddad kan du visa och ladda ned hela boken. Det finns alltid länkar som leder direkt till onlinebokhandlare där du kan köpa boken och till bibliotek där du kan låna den.

Visa fullständig storlek
Strängvy
Ingen förhandsgranskning tillgänglig

Om du vill se närbilder av sidorna och läsa mer om funktionerna i Google boksökning kan du gå till våra Skärmdumpar.

Vad är syftet med projektet?
Syftet med biblioteksprojektet är enkelt: Att göra det enklare att hitta relevanta böcker, i synnerhet böcker som inte går att hitta någon annanstans därför att de exempelvis har upphört att tryckas, samtidigt som vi respekterar författarnas och förläggarnas upphovsrätt. Vårt slutgiltiga mål är att tillsammans med förläggare och bibliotek upprätta ett omfattande och sökbart virtuellt kortregister över alla böcker på alla språk, så att användarna kan hitta nya böcker och förläggarna nya läsare.

©2011 Google - Googles startsida - Om Google - Sekretesspolicy