Om Google boksökning
Översikt
Tankar och idéer
Allmän hjälp

Partnersprogram
För förläggare och författare
Delta nu
Hjälp för partners

Biblioteksprojekt
Översikt
Bibliotekspartners
Hjälp för bibliotekarie

Om Google boksökning

Översikt | Historia | Sanningar och myter

Google boksöknings historia

I begynnelsen fanns Google boksökning.

Eller ja, inte precis. Men man skulle kunna säga att projektet är lika gammalt som Google självt. 1996 arbetade Googles grundare Sergey Brin och Larry Page, som då studerade datavetenskap, med ett forskningsprojekt med stöd från Stanford Digital Library Technologies Project. Deras mål var att få digitala bibliotek att fungera. Idén var följande: i framtiden skulle stora samlingar böcker vara digitaliserade och användarna skulle använda en sökrobot för att indexera böckernas innehåll och analysera kopplingarna mellan dem. Det skulle göra det möjligt att avgöra varje boks relevans och användbarhet genom att beräkna antalet och kvaliteten på citat från andra böcker.

Sökroboten de konstruerade kallades BackRub, och det är den här moderna versionen av traditionell citatanalys som inspirerade dem att utveckla Googles PageRank-algoritmer – kärnan i den sökteknik som gör Google till vad det är idag.

Redan på den tiden var Larrys och Sergeys vision att människor i hela världen skulle kunna söka igenom alla böcker i världen för att hitta de böcker de letade efter. Men de hade aldrig kunnat föreställa sig att de en dag skulle starta ett projekt som skulle bidra till att göra visionen till verklighet. Nedan följer en kort översikt över de viktigaste milstolparna hittills:

[2002]

En liten grupp på Google startar officiellt det hemliga bokprojektet. De börjar diskutera utmaningarna med experter och ställer den enkla men avgörande frågan: hur lång tid skulle det ta att skanna alla världens böcker digitalt? Konstigt nog visar det sig att ingen vet. På typiskt Google-manér bestämmer sig Larry Page för att experimentera själv. En dag på kontoret använder han och Marissa Mayer, en av våra första produktchefer, en metronom för att hålla tempot när de metodiskt vänder sidorna i en bok på 300 sidor. Det tar 40 minuter att ta sig igenom boken.

Gruppen inspireras av de fantastiska digitaliseringsprojekt som pågår över hela världen – Library of Congress American Memory-projekt, Project Gutenberg, Million Book Project och Universal Library för att bara nämna några – och de inleder en serie besök för att ta reda på hur projekten fungerar.

Under denna jakt på kunskap kontaktar Larry Page University of Michigan, där han själv studerat, och där man länge varit ledande inom biblioteksdigitalisering, bland annat med JSTOR och Making of America. När han får veta att den nuvarande uppskattade tiden för att skanna universitetsbibliotekets sju miljoner böcker är 1 000 år, säger han till universitetets ordförande Mary Sue Coleman att han tror att Google skulle kunna hjälpa till att göra det på sex år.

[2003]

En gruppmedlem reser till en välgörenhetsbokmässa i Phoenix, Arizona för att köpa böcker som ska användas till att testa icke-skadliga skanningstekniker. Efter oräkneliga experiment utvecklar gruppen en skanningsmetod som är mycket skonsammare än de vanliga snabbprocesserna. Detta är glädjande för gruppen, och ännu mer glädjande för böckerna själva.

Samtidigt gör gruppens programutvecklare framsteg med att lösa svåra tekniska problem med att hantera information från böcker med ovanliga teckenstorlekar, ovanliga teckensnitt eller andra oväntade avvikelser – på 430 språk.

[2004]

Bodleian Library vid Oxford University grundades 1602 av Sir Thomas Bodley. Dess mission har alltid varit att tjäna hela världen och inte bara universitetsvärlden. Gruppen besöker det berömda biblioteket och överväldigas av det varma mottagandet.

Under en rundtur bland samlingarna visar bibliotekarierna hundratals år gamla ”oskurna” böcker som mycket sällan ser dagens ljus. För första gången sedan Shakespeares dagar verkar det som om drömmen om att kraftigt kunna utöka den lilla grupp akademiska litteraturvetare som har tillgång till dessa böcker kan bli verklighet.

Besöket är inspirerande och uppföljningssamtal och diskussioner leder till ett formellt samarbete med målet att på bara tre år digitalisera bibliotekets ojämförliga samling av över en miljon 1800-talsböcker utan upphovsrättsskydd.

Under tiden börjar samtalen med några av världens största förlag bära frukt. I oktober tillkännager Larry och Sergey ”Google Print” på Frankfurts bokmässa i Tyskland. De första förlagen som går med i programmet är Blackwell, Cambridge University Press, University of Chicago Press, Houghton Mifflin, Hyperion, McGraw-Hill, Oxford University Press, Pearson, Penguin, Perseus, Princeton University Press, Springer, Taylor & Francis, Thomson Delmar och Warner Books.

I december tillkännager vi starten för biblioteksprojektet Google Print, som möjliggjorts av samarbeten med Harvard, University of Michigan, New York Public Library, Oxford och Stanford. Tillsammans beräknas samlingarna på dessa fantastiska bibliotek uppgå till över 15 miljoner volymer.

[2005]

Ett år efter att Google Print startats återvänder gruppen till Frankfurts bokmässa för att avslöja att Google Print nu tar emot partners i åtta europeiska länder: Belgien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Tyskland och Österrike.

I enlighet med vår målsättning att organisera världens information och göra den allmänt tillgänglig och användbar donerar vi tre miljoner dollar till Library of Congress för att hjälpa dem att bygga World Digital Library, som kommer att ge åtkomst online till en samling sällsynta och unika objekt från hela världen. Vi utökar också vårt pilotprogram för skanning med biblioteket. Det inkluderar nu digitalisering av verk av historiskt värde från de juridiska samlingarna på Library of Congress.

Google byter namn på Google Print till Google boksökning, vilket bättre speglar hur det används. Gruppen tar också itu med kontroversen kring biblioteksprojektet genom att delta i en offentlig debatt om dess underliggande principer.

[2006]

I ett rörande tal vid Association of American Publishers (AAP) förklarar University of Michigans ordförande Mary Sue Coleman varför universitetet har valt att samarbeta med oss i biblioteksprojektet. Hon understryker vikten av att digitalisera böcker med tanke på naturkatastrofer som orkanen Katrina och tillägger: ”Vi har alltid trott på det här”.

I mars besöker vi Londons bokmässa där några av våra förlagspartners delar med sig av sina erfarenheter hittills.

Kort därefter erbjuder vi våra partners möjligheten att sälja full åtkomst till böcker online, direkt i webbläsarna. Detta är den första av många nya möjligheter vi utvecklar i nära samarbete med förlag för att hjälpa dem att experimentera med nya sätt att sälja böcker på Internet.

Under sommaren bidrar vi till Shakespeare in the Parks femtionde upplaga med gratis uppträdanden i Central Park genom att skapa en plats där skaldens samlade verk kan sökas online. I New York besöker vi också Book Expo America och ger förlag och författare i USA ett smakprov på vad användarna kan se när de går med i bokpartnersprogrammet.

Vi lanserar en serie produktförbättringar som gör boksökning bättre och lättare att använda. Först utökar vi åtkomsten till skannade verk som är allmän egendom genom att lägga till knappen ladda ned PDF på alla böcker som inte är skyddade av upphovsrätt. Några månader senare lanserar vi ett nytt webbläsargränssnitt som gör det enklare att söka och navigera i Google boksökning. Det nya gränssnittet åtföljs av nya Om denna bok-sidor där Googles algoritmer används för att fylla i sidor med relevant innehåll om en bok – först relaterade böcker, utvalda sidor och referenser från vetenskapliga arbeten.

På hösten går fyra nya bibliotek med i biblioteksprojektet: University of California, Complutense-universitetet i Madrid, University of Wisconsin-Madison och University of Virginia.


[2007]

Med det nya gränssnittet som startpunkt experimenterar vi med nya sätt användarna kan interagera med böcker på.

  • Platser i den här boken: genom en kombination med Google Maps kan användarna söka efter böcker utifrån platser som nämns i texten (senare lanserar vi ett experimentellt KML-lager för Google Earth som gör det omvända: användaren väljer en plats och vi kopplar böcker till den).
  • Populära avsnitt: vi skapar ett nytt sätt att navigera bland böcker genom att användningen av enstaka avsnitt spåras i en samling böcker.
  • Mitt bibliotek: vi hjälper användarna utnyttja kraften i Google-sökningar i sina egna personliga boksamlingar. Användarna börjar hantera och dela med sig av sina personliga bibliotek, recensioner och betyg med andra.
  • Ny startsida (till en början bara i USA): vi ger användarna fler utgångspunkter för att utforska böckerna i vårt index.

Marissa Mayer introducerar universell sökning i USA och boksökning blir en mer integrerad del av Google-sökupplevelsen.

I maj går Lausannes kantonala bibliotek och universitetsbibliotek och Ghents universitetsbibliotek med i boksökningsprogrammet, vilket innebär att en betydande mängd böcker på franska, tyska, flamländska, latin och andra språk tillkommer. Nu finns totalt sex bibliotekspartners i Europa.

I juli läggs länken ”Visa oformaterad text” till för alla böcker som inte är upphovsrättsskyddade. T.V. Raman förklarar hur detta gör boken tillgänglig för anpassningstekniker som skärmläsare och Braille-skärmar så att synskadade kan läsa böckerna lika lätt som seende användare.

I december är boksökningsgränssnittet tillgängligt på fler än 35 språk, från japanska till tjeckiska och finska.Över 10 000 förlag och författare från fler än 100 länder deltar i bokpartnersprogrammet.Biblioteksprojektet utökas till 28 partners, inklusive sju internationella bibliotekspartners: Oxford University (UK), Complutense-universitetet i Madrid (Spanien) nationalbiblioteket i Katalonien (Spanien), Lausannes universitetsbibliotek (Schweiz), Ghents universitetsbibliotek (Belgien) and Keios universitetsbibliotek (Japan).

Under året som kommer fortsätter vi att utveckla vår teknik och utöka våra samarbeten med förlag och bibliotek i hela världen. Häng med …

©2011 Google - Googles startsida - Om Google - Sekretesspolicy