Om Google boksökning
Översikt
Tankar och idéer
Allmän hjälp

Partnersprogram
För förläggare och författare
Delta nu
Hjälp för partners

Biblioteksprojekt
Översikt
Bibliotekspartners
Hjälp för bibliotekarie

Om Google boksökning

Översikt | Historia | Sanningar och myter

Sanningar och myter

Myt: Med Google boksökning kan du hämta alla böcker i världen gratis.

Sanning: Google boksökning hjälper dig att söka i och upptäcka böcker, inte hämta eller läsa dem utan att betala för dem. När du hittar en bok som är skyddad av upphovsrätt kan du bara se en liten del av boken i taget, antingen strängvyn eller exempelsidesvyn, plus länkar till platser där du kan köpa eller låna boken. Om du hittar en bok som inte är skyddad av upphovsrätt kan vi däremot visa fullstorleksvyn. (Du kan läsa mer om böcker som är allmän egendom i Google boksökning här.)


Myt: Ni säger att ni bara visar små utdrag ur upphovsrättsskyddade böcker, men jag kan se hela sidor så ni bryter mot upphovsrätten.

Sanning: Om du kan se mer än korta strängar från en upphovsrättsskyddad bok i Google boksökning är det för att författaren eller förlaget är med i vårt bokpartnersprogram och gett oss tillåtelse att visa dig exempelsidesvyn där du kan läsa tillräckligt om en bok för att avgöra om du vill köpa den. Detta är något vi gör med förlagets uttryckliga tillåtelse.


Myt: Om en bok är upphovsrättsskyddad är det olagligt att skanna den utan tillåtelse.

Sanning: Detta är antagligen den vanligaste missuppfattningen om Google boksökning och om upphovsrättslagstiftning i allmänhet. Om en biblioteksbok är allmän egendom (inte skyddad av upphovsrätt) visas hela boken. Om boken är skyddad av upphovsrätt visas bara grundläggande information (bokens titel och författarens namn), högst två eller tre textsnuttar från boken och information om vilket bibliotek den finns på eller var den kan köpas. Om förlaget eller författaren inte vill att deras böcker ska digitaliseras behöver de bara säga till så utesluter vi dem.

Google boksökning är noggrant utformat så att böckerna används på ett fullkomligt lagligt sätt. Upphovsrättslagstiftningen är avsedd att skydda värdet i kreativa verk för att uppmuntra fler av dem. I det här fallet handlar det om att få författarna att skriva och förlagen att publicera. Vi tror att vi kan hjälpa författare och förlag att sälja fler böcker genom att skapa nya möjligheter för läsarna att söka efter och köpa dem. Du kan läsa mer om rättvis användning här.


Myt: Projektet skulle vara bra, förutom att Google inte låter författare och förlag välja om deras böcker ska visas i Google boksökning eller inte.

Sanning: Alla förlag och andra upphovsrättsinnehavare kan enkelt utesluta sina titlar från Google boksökning när som helst och av vilket skäl som helst. Hur man gör finns beskrivet här och vårt supportteam är berett att hjälpa den som inte kan göra det själv.

Kom dock ihåg att ingen under några omständigheter kan se en hel sida av en upphovsrättsskyddad bok i Google boksökning utan upphovsrättsinnehavarens tillåtelse. Om en bok är skyddad av upphovsrätt visas bara strängar av texten runt sökordet om inte upphovsrättsinnehavaren har gett sin uttryckliga tillåtelse att visa mer.


Myt: Google får betalt av bokförsäljare som Amazon för att ta med länkar på Google boksökning-sidor.

Sanning: Vi visar länkar till bokförsäljare på Google boksökning-sidor eftersom vi vill göra det lättare för användarna att köpa böcker och för förlagen att sälja dem. Bokförsäljarna betalar inte för länkarna på Google boksökning och Google får inga pengar om du köper en bok hos någon av återförsäljarna.


Myt: Google utnyttjar andras böcker genom att tjäna pengar på reklam på Google boksökning-sidor utan att dela med sig till upphovsrättsinnehavarna.

Sanning: Google boksökning är till stor nytta för författare och förlag och Googles kostnader är mycket höga, så det rör sig knappast om utnyttjande. Vi visar ingen reklam för specifika bokresultat om inte upphovsrättsinnehavaren har gett sin tillåtelse att visa delar av boken och vill att reklam ska visas. När vi visar reklam får upphovsrättsinnehavaren merparten av intäkterna. Med andra ord tjänar vi bara pengar på Google boksökning om våra förlagspartners också gör det.

©2011 Google - Googles startsida - Om Google - Sekretesspolicy