Om Google boksökning
Översikt
Tankar och idéer
Allmän hjälp

Partnersprogram
För förläggare och författare
Delta nu
Hjälp för partners

Biblioteksprojekt
Översikt
Bibliotekspartners
Hjälp för bibliotekarie

Detta ser du när du söker via Google boksökning

Fullständig storlek  |  Begränsad förhandsgranskning  |  Strängvy  |  Ingen förhandsgranskning tillgänglig 

Varje bok har en sida som heter ”Om den här boken”. På den finns grundläggande bibliografisk information som titel, författare, utgivningsdatum, längd och ämne. För vissa böcker finns också ytterligare information, till exempel nyckelord och fraser, referenser till boken från akademiska publikationer eller andra böcker, kapitelrubriker och en lista på relaterade böcker. För alla böcker finns länkar som leder direkt till onlinebokhandlare där du kan köpa boken och till bibliotek där du kan låna den.

Fullständig storlek

Du kan se böcker i fullstorlek om upphovsrätten har upphört eller om förläggaren eller författaren har bett oss göra boken fullt synlig. I fullständig storlek kan du visa alla sidor i boken. Om boken är allmän egendom kan du ladda ned, spara och skriva ut en PDF-version och läsa den när du vill.

Begränsad förhandsgranskning

Om förläggaren eller författaren har gett oss tillstånd, kan du se ett utdrag ur boken.

Strängvy

I strängvyn visas information om boken precis som i ett kortregister plus ett antal strängar, det vill säga meningar med söktermen i sitt sammanhang.

Ingen förhandsgranskning tillgänglig

Precis som i ett kortregister kan du se grundläggande information om boken.

©2011 Google - Googles startsida - Om Google - Sekretesspolicy